MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 957
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
AUDITAN KHAS

JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK
1. Pengurusan Hutan dan Impak Kepada Alam Sekitar

BAHAGIAN II
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

KERAJAAN NEGERI PERAK

16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
1245 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
421 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
546 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
592 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
789 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
587 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
224 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
185 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
318 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1174 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
739 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
450 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
995 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1206 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
773 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
309 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Raky ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
257 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
986 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
271 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
177 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
281 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1897 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
813 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1051 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
949 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
470 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
1050 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
633 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
310 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
308 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
193 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
245 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
170 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
1010 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
316 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
198 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
230 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
272 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
154 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
446 kali
Info Penuh

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


PENDAHULUAN 3


RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA
INFOGRAFIK 7


PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN
KESELURUHAN 9


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Program Pembangunan Usahawan 15


PEJABAT TANAH DAN GALIA ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
714 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
843 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
221 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
733 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
326 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
308 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
519 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
498 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
415 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
819 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
780 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
406 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
162 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
153 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
174 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
75 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
227 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
85 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
215 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
89 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
507 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
153 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
269 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
281 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
208 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
0 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
75 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
22 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
16 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
19 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
19 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
21 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
17 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
17 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
19 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
27 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
22 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
16 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
18 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
30 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
21 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
1 April 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1039 kali
Info Penuh
30 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1376 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1342 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
783 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
582 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
1356 kali
Info Penuh

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI JOHOR

PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

PEJABAT DAERAH MERSING

PENGURUSAN PELAKSANAAN KERJA-KERJA KECIL DAN BEKALAN DI BAW ..

22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
891 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
514 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
675 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
647 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
456 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
493 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
676 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
276 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
387 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
519 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
888 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
678 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
800 kali
Info Penuh
15 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
984 kali
Info Penuh
27 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
536 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
921 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1188 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1268 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
510 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
282 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
195 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
698 kali
Info Penuh
14 Februari 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
913 kali
Info Penuh
  • Objektif penyediaan kemudahan sukan oleh Perbadanan Stadium Melaka (PSM) dan Majlis Sukan Negeri Melaka (MSNM) adalah untuk menyediakan kemudahan latihan bagi atlet berprestasi tinggi, mengoptimumkan penggunaan kemudahan sukan dalam memberi manfaat ..
27 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
565 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
521 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
747 kali
Info Penuh
7 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
555 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
599 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
578 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
661 kali
Info Penuh
29 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
682 kali
Info Penuh
26 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
421 kali
Info Penuh
25 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
617 kali
Info Penuh
18 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
642 kali
Info Penuh
15 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
356 kali
Info Penuh
1 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
958 kali
Info Penuh
5 Oktober 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
425 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
324 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
488 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
324 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
354 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
499 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
504 kali
Info Penuh
18 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
498 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
511 kali
Info Penuh
5 November 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
371 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
3 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
349 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
215 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
345 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
275 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
233 kali
Info Penuh
18 Januari 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
233 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
251 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
257 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
288 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
273 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
253 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
230 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
255 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
347 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
304 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
320 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
345 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
408 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
260 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
418 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
319 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
264 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
431 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
242 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
337 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
333 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
269 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
245 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
321 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
359 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
324 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
235 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
274 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
208 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
309 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
264 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
239 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
394 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
327 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
227 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
275 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
238 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
349 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
218 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
231 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
171 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
299 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
177 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
202 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
272 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
276 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
277 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Badan Berkanun
288 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
235 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
299 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
237 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
349 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
218 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
344 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
318 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
234 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
167 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
217 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
319 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
236 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
257 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
197 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
252 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
249 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
249 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
273 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
265 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
370 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
429 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
255 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
320 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
297 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
274 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
290 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
229 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
252 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
233 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
181 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
226 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh