MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 2014

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Ke ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan danAktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (AkaunSyarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuahsyarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerimageran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dansesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang olehKerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN TANAH DAN SURVEI SARAWAK

Pengurusan Kutipan Hasil Premium Tanah

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Projek Pembinaan Jalan Menghubungkan

Taman Teknologi Ke Kampung Tanjong Bako

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU SARAWAK

Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit Di

Tanjung Manis

MAJLIS DAERAH KAPIT

MAJLIS DAERAH LUNDU

Pengurusan Perolehan

PERBADANAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SARAWAK

DAN JABATAN PERUMAHAN NEGARA

Pengurusan Program Perumahan Rakyat

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Sarawak Wastes Management Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN TANAH DAN SURVEI SARAWAK

Pengurusan Kutipan Hasil Premium Tanah

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Projek Pembinaan Jalan Menghubungkan

Taman Teknologi Ke Kampung Tanjong Bako

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU SARAWAK

Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit Di

Tanjung Manis

MAJLIS DAERAH KAPIT

MAJLIS DAERAH LUNDU

Pengurusan Perolehan

PERBADANAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SARAWAK

DAN JABATAN PERUMAHAN NEGARA

Pengurusan Program Perumahan Rakyat

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN

Sarawak Wastes Management Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2014 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
5.79 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
95

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 113
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022