MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2009

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiPerkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti K ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiPerkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan Ketua Audit Negara untukdibentangkan di Parlimen, manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawakmengarah untuk membentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan NegeriSarawak. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankanPengauditan Prestasi untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan telahdilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai objektif yang telah ditetapkan.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Pengurusan Pelupusan Sisa Pepejal Dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Pengurusan Projek Pembangunan Kemudahan Prasarana Pihak Berkuasa

Tempatan Sarawak

Kementerian Pembangunan Perindustrian

Pengurusan Zon Perindustrian Bebas Sama Jaya

Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Jabatan Kerja Raya Dan Rumah Sarawak

Pengurusan Kenderaan Jabatan

Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Pengurusan Pembangunan SIFBAS

Jabatan Tanah Dan Survei Sarawak

Pengurusan Aktiviti Pengambilan Pasir Dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar

Jabatan Kerja Raya Sarawak

Pengurusan Pelaksanaan Projek Pembangunan Oleh Jabatan Kerja Raya

Sarawak

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak

Pengurusan Projek Dan Program Pembangunan Perbadanan Pembangunan

Ekonomi Sarawak (PPES)

Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak

Pengurusan Program Pembangunan Rumah Mampu Milik

Lembaga Pelancongan Sarawak

Pelaksanaan Promosi Pelancongan

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

SACOFA Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008

Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti

Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

 

Penutup

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Pengurusan Pelupusan Sisa Pepejal Dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Pengurusan Projek Pembangunan Kemudahan Prasarana Pihak Berkuasa

Tempatan Sarawak

Kementerian Pembangunan Perindustrian

Pengurusan Zon Perindustrian Bebas Sama Jaya

Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Jabatan Kerja Raya Dan Rumah Sarawak

Pengurusan Kenderaan Jabatan

Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Pengurusan Pembangunan SIFBAS

Jabatan Tanah Dan Survei Sarawak

Pengurusan Aktiviti Pengambilan Pasir Dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar

Jabatan Kerja Raya Sarawak

Pengurusan Pelaksanaan Projek Pembangunan Oleh Jabatan Kerja Raya

Sarawak

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak

Pengurusan Projek Dan Program Pembangunan Perbadanan Pembangunan

Ekonomi Sarawak (PPES)

Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak

Pengurusan Program Pembangunan Rumah Mampu Milik

Lembaga Pelancongan Sarawak

Pelaksanaan Promosi Pelancongan

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

SACOFA Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008

Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti

Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

 

Penutup

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2009 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
14.61 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
142

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 175
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022