MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Kedah

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 30
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
1
2019 / 2
Badan Berkanun
254 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
283 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
65 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
1
2002 /
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
1
2011 / 1
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 26 September 2022
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022