MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Kedah

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 53
6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
1206 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
230 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
198 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
316 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
1010 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
272 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
154 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
85 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
2
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
647 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
888 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
1
2019 / 2
Badan Berkanun
698 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
333 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
224 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
370 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
429 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
255 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
320 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
221 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
309 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
196 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
291 kali
Info Penuh
1
2011 / 1
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
197 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
167 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
1
2002 /
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022