MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 3 2013

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Ke ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan danAktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (AkaunSyarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuahsyarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerimageran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dansesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang olehKerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. Manakala perkara107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara mengemukakan laporanhasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongakan menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di Parlimen manakalaTuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan untukmembentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

Pengurusan Projek Rancangan Tebatan Banjir, Jalan Luar Bandar

Dan Rancangan Pengairan Sarawak

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR SARAWAK

Program Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN

PERHUBUNGAN SARAWAK

Pengurusan Projek Penggantian Jambatan Sementara Kerajaan

Negeri

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Pelaburan Kerajaan Negeri Dalam Projek Ladang Sagu

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Damai Golf & Country Club Berhad

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU SARAWAK

Tanjung Manis Integrated Port Sdn. Bhd. 

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

Pengurusan Projek Rancangan Tebatan Banjir, Jalan Luar Bandar

Dan Rancangan Pengairan Sarawak

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR SARAWAK

Program Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN

PERHUBUNGAN SARAWAK

Pengurusan Projek Penggantian Jambatan Sementara Kerajaan

Negeri

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Pelaburan Kerajaan Negeri Dalam Projek Ladang Sagu

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Damai Golf & Country Club Berhad

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU SARAWAK

Tanjung Manis Integrated Port Sdn. Bhd. 

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2013 / Siri 3
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
10.45 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
76

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 172
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022