MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN AGENSI NEGERI PERAK TAHUN 2021

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri&n ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Bagi laporan berkaitan dengan sesuatu negeri, ia hendaklah dikemukakan kepada Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri masing-masing untuk dibentang di hadapan Dewan Undangan Negeri. Bagi Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Perak, selepas dibentangkan di Dewan Rakyat, ia akan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang akan memperkenan laporan itu untuk dibentangkan di hadapan Dewan Undangan Negeri Perak.


2. Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri Perak Tahun 2021 ini mengandungi perkara seperti berikut:
i. Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri;
ii. Analisis Kewangan Kerajaan Negeri;
iii. Penyerahan, Pengesahan dan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri; dan
iv. Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri dan Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri.

Ringkasan Keseluruhan LKAN Secara Infografik PK Perak 2021 reduce

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN 
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN9

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Objektif dan Metodologi Pengauditan 
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Perak Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Latar Belakang 
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 
Penyata Prestasi Kewangan 
Kumpulan Wang Disatukan 
Wang Awam 
Akaun Hasil Disatukan 
Akaun Pinjaman Disatukan 
Akaun Amanah Disatukan 
Penyata Akaun Memorandum
Nota Kepada Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit 


BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Pengauditan Penyata Kewangan 
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 
Pemakaian Piawaian Perakaunan 
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 
Pembentangan Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit 

BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara 
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri 


PENUTUP 


LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Perak 
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari Negeri 
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan 

Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan 

Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum 
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan 


AKRONIM 

bacaan penuh

PENDAHULUAN 
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN9

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Objektif dan Metodologi Pengauditan 
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Perak Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Latar Belakang 
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 
Penyata Prestasi Kewangan 
Kumpulan Wang Disatukan 
Wang Awam 
Akaun Hasil Disatukan 
Akaun Pinjaman Disatukan 
Akaun Amanah Disatukan 
Penyata Akaun Memorandum
Nota Kepada Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit 


BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Pengauditan Penyata Kewangan 
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 
Pemakaian Piawaian Perakaunan 
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 
Pembentangan Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit 

BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara 
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri 


PENUTUP 


LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Perak 
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari Negeri 
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan 

Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan 

Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum 
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan 


AKRONIM 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

6 Oktober 2022
2021 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
64.18 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
91

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 03 Februari 2023
  • Laporan ini dilihat: 434
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022