MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA NEGERI JOHOR 2003

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan D ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan DYMM Sultan Johor.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003

 1. Pendahuluan
 2. Pengesahan Penyata Akaun Lama
 3. Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam
 4. Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8
 5. Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI

 1. Pendahuluan
 2. Perbendaharaan Negeri
 3. Pengurusan Kewangan Jabatan Negeri
 4. Program Audit Presence
 5. Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III : AKTIVITI JABATAN DAN KAJIAN KHAS

 1. Pendahuluan
 2. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (Cawangan Pentadbiran)
 3. Pengurusan Rumah Kerajaan
 4. Pejabat Daerah Johor Bahru
 5. Pengurusan Lesen Dan Permit Hiburan
 6. Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor
 7. Program Pemuliharaan Sungai
 8. Pejabat Tanah Johor Bahru, Kulai Dan Kota Tinggi
 9. Pengurusan Pengeluaran Dan Kawalan Bahan Batuan

 

BAHAGIAN IV : BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

 1. Pendahuluan
 2. Pengauditan Penyata Kewangan
 3. Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
 4. Persijilan Penyata Kewangan
 5. Pembentangan Penyata Kewangan
 6. Perbadanan Johor
 7. Pengurusan Kewangan
 8. Majlis Daerah Segamat Dan Majlis Perbandaran Batu Pahat
 9. Pengurusan Kewangan
 10. Majlis Agama Islam Negeri Johor
 11. Pengurusan Harta Wakaf
 12. Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
 13. Projek Pembangunan Landskap
 14. Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang
 15. Perolehan Dan Pengurusan Rumah Kediaman Dan
 16. Kompleks Perniagaan

 

BAHAGIAN V : PERKARA AM

 1. Pendahuluan
 2. Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2002
 3. Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Yang Masih Belum Selesai
 4. Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan
 5. Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

LAMPIRAN

 1. I Sijil Ketua Audit Negara
 2. II Lembaran Imbangan, Penyata Akaun Memorandum Dan Penyata Hasil Disatukan
 3. III Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri Dan Majlis Agama Islam Sehingga 31 Julai 2004
 4. IV Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Sehingga 31 Julai 2004
 5. V Kedudukan Pembentanagn Penyata Kewangan Agensi Negeri Sehingga 31 Julai 2004
bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003

 1. Pendahuluan
 2. Pengesahan Penyata Akaun Lama
 3. Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam
 4. Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8
 5. Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI

 1. Pendahuluan
 2. Perbendaharaan Negeri
 3. Pengurusan Kewangan Jabatan Negeri
 4. Program Audit Presence
 5. Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III : AKTIVITI JABATAN DAN KAJIAN KHAS

 1. Pendahuluan
 2. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (Cawangan Pentadbiran)
 3. Pengurusan Rumah Kerajaan
 4. Pejabat Daerah Johor Bahru
 5. Pengurusan Lesen Dan Permit Hiburan
 6. Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor
 7. Program Pemuliharaan Sungai
 8. Pejabat Tanah Johor Bahru, Kulai Dan Kota Tinggi
 9. Pengurusan Pengeluaran Dan Kawalan Bahan Batuan

 

BAHAGIAN IV : BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

 1. Pendahuluan
 2. Pengauditan Penyata Kewangan
 3. Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
 4. Persijilan Penyata Kewangan
 5. Pembentangan Penyata Kewangan
 6. Perbadanan Johor
 7. Pengurusan Kewangan
 8. Majlis Daerah Segamat Dan Majlis Perbandaran Batu Pahat
 9. Pengurusan Kewangan
 10. Majlis Agama Islam Negeri Johor
 11. Pengurusan Harta Wakaf
 12. Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
 13. Projek Pembangunan Landskap
 14. Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang
 15. Perolehan Dan Pengurusan Rumah Kediaman Dan
 16. Kompleks Perniagaan

 

BAHAGIAN V : PERKARA AM

 1. Pendahuluan
 2. Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2002
 3. Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Yang Masih Belum Selesai
 4. Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan
 5. Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

LAMPIRAN

 1. I Sijil Ketua Audit Negara
 2. II Lembaran Imbangan, Penyata Akaun Memorandum Dan Penyata Hasil Disatukan
 3. III Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri Dan Majlis Agama Islam Sehingga 31 Julai 2004
 4. IV Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Sehingga 31 Julai 2004
 5. V Kedudukan Pembentanagn Penyata Kewangan Agensi Negeri Sehingga 31 Julai 2004
tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

 • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

10 November 2003
2003 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
7.34 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
123

Muat Turun

 • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
 • Laporan ini dilihat: 197
 • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022