MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2011

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara selain mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dimana ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara selain mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dimana telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011 mengenai PenyataKewangan Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan/AgensiNegeri, Ketua Audit Negara juga dikehendaki mengaudit aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan supayaLaporan itu dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Bagi memenuhitanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan Pengauditan Prestasi yangbertujuan untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi/SyarikatKerajaan Negeri telah dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai matlamat yangtelah ditetapkan.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Jabatan Perbendaharaan Negeri

Unit Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri

Pengurusan Bayaran Emolumen

Jabatan Ketua Menteri

Pengurusan Pusat Latihan Pembangunan Belia Santubong

Unit Perancang Negeri, Jabatan Ketua Menteri

Pelaksanaan Projek Infrastruktur Jalan Di Bawah Peruntukan Khas RM1 Bilion

Kementerian Pembangunan Infrastruktur Dan Perhubungan

Jabatan Kerja Raya

Projek Naik Taraf Jalan Akses Ke Mukah Dari Persimpangan Sibu/Bintulu Ke

Persimpangan Matadeng, Bahagian Mukah, Sarawak

Jabatan Hutan Sarawak

Pengurusan Hutan Paya Bakau Dan Kepentingannya Terhadap Alam Sekitar

Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak

Jabatan Pengairan Dan Saliran

Projek Pengawalan Hakisan Pantai

Jabatan Muzium Sarawak

Pengurusan Koleksi Muzium

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Pengurusan Skim Bantuan Am

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Pengurusan Kawasan Perindustrian Perkapalan Tanjung Manis

Lembaga Pembangunan Dan Lindungan Tanah Sarawak

Pengurusan Pembangunan Hartanah

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Pembangunan Komuniti

Jabatan Pertanian Sarawak

Pengurusan Projek Ternakan Khinzir Berpusat

Majlis Perbandaran Sibu 

Pengurusan Penyenggaraan Jalan Dan Perparitan

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan 

Setiausaha Kewangan Negeri Diperbadankan

Sarawak Coal Resources Sdn. Bhd.

Setiausaha Kewangan Negeri Diperbadankan

Sarawak Medical Centre Sdn. Bhd.

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Hillog Sdn. Bhd.

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak

PPES Aqua (Santubong) Sdn. Bhd.

Yayasan Sarawak

Sanjung Etika Sdn Bhd.

 

BAHAGIAN III : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit

Negara Tahun 2010 Mengenai Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan

Negeri

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti

Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

Penutup

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Jabatan Perbendaharaan Negeri

Unit Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri

Pengurusan Bayaran Emolumen

Jabatan Ketua Menteri

Pengurusan Pusat Latihan Pembangunan Belia Santubong

Unit Perancang Negeri, Jabatan Ketua Menteri

Pelaksanaan Projek Infrastruktur Jalan Di Bawah Peruntukan Khas RM1 Bilion

Kementerian Pembangunan Infrastruktur Dan Perhubungan

Jabatan Kerja Raya

Projek Naik Taraf Jalan Akses Ke Mukah Dari Persimpangan Sibu/Bintulu Ke

Persimpangan Matadeng, Bahagian Mukah, Sarawak

Jabatan Hutan Sarawak

Pengurusan Hutan Paya Bakau Dan Kepentingannya Terhadap Alam Sekitar

Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak

Jabatan Pengairan Dan Saliran

Projek Pengawalan Hakisan Pantai

Jabatan Muzium Sarawak

Pengurusan Koleksi Muzium

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Pengurusan Skim Bantuan Am

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Pengurusan Kawasan Perindustrian Perkapalan Tanjung Manis

Lembaga Pembangunan Dan Lindungan Tanah Sarawak

Pengurusan Pembangunan Hartanah

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Pembangunan Komuniti

Jabatan Pertanian Sarawak

Pengurusan Projek Ternakan Khinzir Berpusat

Majlis Perbandaran Sibu 

Pengurusan Penyenggaraan Jalan Dan Perparitan

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan 

Setiausaha Kewangan Negeri Diperbadankan

Sarawak Coal Resources Sdn. Bhd.

Setiausaha Kewangan Negeri Diperbadankan

Sarawak Medical Centre Sdn. Bhd.

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Hillog Sdn. Bhd.

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak

PPES Aqua (Santubong) Sdn. Bhd.

Yayasan Sarawak

Sanjung Etika Sdn Bhd.

 

BAHAGIAN III : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit

Negara Tahun 2010 Mengenai Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan

Negeri

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti

Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

Penutup

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2011 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
9.42 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
339

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 202
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022