MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2019 SIRI 2 AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporan mengenai pengau ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporan mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang  di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya Laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyat manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pula akan menyebabkan Laporan itu dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN
SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

1. Projek Pembinaan Jambatan Long Lama di Batang
Baram, Miri

JABATAN PERTANIAN SARAWAK
2. Projek Pembinaan dan Penambahbaikan
Infrastruktur Jalan Ladang

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU
SARAWAK

3. Giovanni Wood Industries Sdn. Bhd.

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI SARAWAK
4. Sejingkat Power Corporation Sdn. Bhd.

PENUTUP
AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN
SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

1. Projek Pembinaan Jambatan Long Lama di Batang
Baram, Miri

JABATAN PERTANIAN SARAWAK
2. Projek Pembinaan dan Penambahbaikan
Infrastruktur Jalan Ladang

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU
SARAWAK

3. Giovanni Wood Industries Sdn. Bhd.

SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI SARAWAK
4. Sejingkat Power Corporation Sdn. Bhd.

PENUTUP
AKRONIM

tutup


Tag berkaitan: Jabatan Kerja Raya Sarawak, JABATANPERTANIAN SARAWAK

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

14 Februari 2022
2019 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
13.61 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
320

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 686
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022