MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 626
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
7736 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
594 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
395 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
786 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
641 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
780 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
756 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
552 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
485 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
422 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
386 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
789 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
546 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
AUDITAN KHAS

JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK
1. Pengurusan Hutan dan Impak Kepada Alam Sekitar

BAHAGIAN II
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

KERAJAAN NEGERI PERAK

16 Februari 2023
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
1245 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
446 kali
Info Penuh

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


PENDAHULUAN 3


RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA
INFOGRAFIK 7


PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN
KESELURUHAN 9


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Program Pembangunan Usahawan 15


PEJABAT TANAH DAN GALIA ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
714 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
843 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
221 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
733 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
326 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
308 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
519 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
498 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
415 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
819 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
780 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
4668 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
1051 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
310 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
308 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
193 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
1010 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
456 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
328 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
293 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
328 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
176 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
407 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
329 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
286 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
893 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
961 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
242 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
496 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
926 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
181 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
270 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
409 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
695 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
245 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
176 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
265 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
957 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
239 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
192 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
413 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
919 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
212 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
381 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
547 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
1145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
296 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
571 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
534 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
451 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
156 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
269 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
208 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
153 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
227 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
199 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
97 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
202 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
476 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
281 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Persekutuan
471 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
225 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
156 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
230 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
368 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
197 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
127 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
286 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
215 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
89 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
27 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
22 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
16 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
22 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
14 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
16 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
17 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
17 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 2
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
276 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
387 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
519 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
321 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
186 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
279 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
281 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
302 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
166 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
237 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
167 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
259 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
176 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
228 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
35 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
23 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
20 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
27 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
53 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
34 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
357 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
236 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
549 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
264 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
290 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
237 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
558 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
297 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
345 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
275 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
46 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
282 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
169 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
272 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
187 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
252 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
171 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
230 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
266 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
6199 kali
Info Penuh

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI JOHOR

PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

PEJABAT DAERAH MERSING

PENGURUSAN PELAKSANAAN KERJA-KERJA KECIL DAN BEKALAN DI BAW ..

22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
891 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
762 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
897 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
0 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
866 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
684 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
438 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
801 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
632 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
684 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
579 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
659 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
866 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
204 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
188 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
1356 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
582 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
514 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
647 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
456 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
493 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
675 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
698 kali
Info Penuh
14 Februari 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
913 kali
Info Penuh
  • Objektif penyediaan kemudahan sukan oleh Perbadanan Stadium Melaka (PSM) dan Majlis Sukan Negeri Melaka (MSNM) adalah untuk menyediakan kemudahan latihan bagi atlet berprestasi tinggi, mengoptimumkan penggunaan kemudahan sukan dalam memberi manfaat ..
27 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
565 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
747 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
521 kali
Info Penuh
7 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
555 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
599 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
578 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
661 kali
Info Penuh
29 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
682 kali
Info Penuh
26 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
421 kali
Info Penuh
25 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
617 kali
Info Penuh
18 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
642 kali
Info Penuh
15 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
356 kali
Info Penuh
1 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
958 kali
Info Penuh
5 Oktober 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
28 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Persekutuan
2294 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
324 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
324 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
504 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Persekutuan
1214 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
512 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
371 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
3 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
349 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
215 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
345 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
275 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
233 kali
Info Penuh
17 Mac 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Persekutuan
1276 kali
Info Penuh
18 Januari 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
233 kali
Info Penuh
2 Disember 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Persekutuan
802 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Persekutuan
1359 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
251 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
347 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
288 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
408 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
269 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
337 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
345 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
320 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
431 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
319 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
418 kali
Info Penuh
16 November 2018
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Persekutuan
812 kali
Info Penuh
6 Ogos 2018
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Persekutuan
551 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
309 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
276 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
277 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
394 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh
27 November 2017
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Persekutuan
722 kali
Info Penuh
31 Julai 2017
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Persekutuan
529 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
257 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
167 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
197 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
218 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
237 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
318 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
21 November 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Persekutuan
640 kali
Info Penuh
18 Mei 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Persekutuan
662 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
274 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
226 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
252 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
229 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
183 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
308 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
7 Mei 2015
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Persekutuan
585 kali
Info Penuh
6 April 2015
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Persekutuan
483 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
221 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
237 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
170 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
195 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
301 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
10 November 2014
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Persekutuan
511 kali
Info Penuh
16 Jun 2014
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Persekutuan
403 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
219 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
181 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
380 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
231 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
226 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
196 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
259 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
179 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
203 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
219 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
231 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
236 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
252 kali
Info Penuh
4 November 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Persekutuan
426 kali
Info Penuh
24 September 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Persekutuan
612 kali
Info Penuh
29 April 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Persekutuan
563 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
217 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
236 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
197 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
183 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
281 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
305 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
197 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
208 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
291 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
267 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
249 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
266 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
160 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
172 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
154 kali
Info Penuh