MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 516
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
291 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
181 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


PENDAHULUAN 3


RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA
INFOGRAFIK 7


PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN
KESELURUHAN 9


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Program Pembangunan Usahawan 15


PEJABAT TANAH DAN GALIA ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
268 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
3003 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
559 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
431 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
210 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
171 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
127 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
178 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
232 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
234 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
187 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
518 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
620 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
251 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
488 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
406 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
156 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
153 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
601 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
137 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
211 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
543 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
248 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
365 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
634 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
176 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
364 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
382 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
312 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
31 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
32 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
31 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
31 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
35 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
31 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
24 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
32 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
36 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
89 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
35 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
36 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
221 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
121 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
122 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
216 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
190 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
102 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
175 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
111 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
170 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
115 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
168 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
115 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
35 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
23 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
20 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
27 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
53 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
34 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
274 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
169 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
340 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
193 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
206 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
166 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
335 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
140 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
181 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
207 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
46 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
190 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
119 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
159 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
124 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
160 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
84 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
162 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
157 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
5007 kali
Info Penuh

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI JOHOR

PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

PEJABAT DAERAH MERSING

PENGURUSAN PELAKSANAAN KERJA-KERJA KECIL DAN BEKALAN DI BAW ..

22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
531 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
580 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
623 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
0 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
589 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
410 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
339 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
542 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
332 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
437 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
361 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
310 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
506 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
138 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
120 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
876 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
449 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
325 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
429 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
360 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
323 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
513 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
447 kali
Info Penuh
14 Februari 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
612 kali
Info Penuh
  • Objektif penyediaan kemudahan sukan oleh Perbadanan Stadium Melaka (PSM) dan Majlis Sukan Negeri Melaka (MSNM) adalah untuk menyediakan kemudahan latihan bagi atlet berprestasi tinggi, mengoptimumkan penggunaan kemudahan sukan dalam memberi manfaat ..
27 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
306 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
388 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
335 kali
Info Penuh
7 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
349 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
412 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
408 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
493 kali
Info Penuh
29 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
476 kali
Info Penuh
26 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
256 kali
Info Penuh
25 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
420 kali
Info Penuh
18 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
407 kali
Info Penuh
15 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
1 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
660 kali
Info Penuh
28 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Persekutuan
1173 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
198 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
381 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Persekutuan
700 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
267 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
3 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
185 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
17 Mac 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Persekutuan
592 kali
Info Penuh
18 Januari 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
2 Disember 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Persekutuan
498 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Persekutuan
719 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
160 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
219 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
174 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
157 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
241 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
217 kali
Info Penuh
16 November 2018
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Persekutuan
466 kali
Info Penuh
6 Ogos 2018
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Persekutuan
347 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
241 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
27 November 2017
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Persekutuan
446 kali
Info Penuh
31 Julai 2017
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Persekutuan
313 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
21 November 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Persekutuan
334 kali
Info Penuh
18 Mei 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Persekutuan
353 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
7 Mei 2015
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Persekutuan
371 kali
Info Penuh
6 April 2015
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Persekutuan
325 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
227 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
279 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
10 November 2014
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Persekutuan
287 kali
Info Penuh
16 Jun 2014
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Persekutuan
198 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
275 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
4 November 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Persekutuan
292 kali
Info Penuh
24 September 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Persekutuan
313 kali
Info Penuh
29 April 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Persekutuan
257 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
172 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
202 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
15 Oktober 2012
Bahagian/Tajuk
2011 /
Persekutuan
403 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
14 Oktober 2011
Bahagian/Tajuk
2010 /
Persekutuan
449 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 / 1
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
25 Oktober 2010
Bahagian/Tajuk
2009 /
Persekutuan
271 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 / 1
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
144 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 / 1
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 / 1
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Persekutuan
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 / 1
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2004 /
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
0 / 1
Persekutuan
2 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
0 / 1
Persekutuan
137 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
0 / 1
Badan Berkanun
21 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022