MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 442
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
1417 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
19 kali
Info Penuh

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN) TAHUN 2021 SIRI 1
MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR

1. Infografik ini menunjukkan ringkasan keseluruhan bagi buku LKAN Tahun 2021 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri Johor. LKAN ini melapor ..

3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
12 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
8 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
9 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
7 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
10 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
11 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
10 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
9 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
12 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
127 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
440 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
417 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
0 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
433 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
290 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
239 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
388 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
204 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
264 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
256 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
213 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
325 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
61 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
86 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
587 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
207 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
355 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
60 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
96 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
109 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
64 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
104 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
71 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
66 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
98 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
0 / 1
Persekutuan
82 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
48 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
35 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
4269 kali
Info Penuh

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI JOHOR

PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

PEJABAT DAERAH MERSING

PENGURUSAN PELAKSANAAN KERJA-KERJA KECIL DAN BEKALAN DI BAW ..

22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
317 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
38 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
34 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
53 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
46 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
27 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
20 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
23 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
70 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
127 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
173 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
99 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
118 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
92 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
106 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
116 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
108 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
91 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
54 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
84 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
207 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
45 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
0 / 1
Persekutuan
2 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
92 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
78 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
254 kali
Info Penuh
14 Februari 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
327 kali
Info Penuh
  • Objektif penyediaan kemudahan sukan oleh Perbadanan Stadium Melaka (PSM) dan Majlis Sukan Negeri Melaka (MSNM) adalah untuk menyediakan kemudahan latihan bagi atlet berprestasi tinggi, mengoptimumkan penggunaan kemudahan sukan dalam memberi manfaat ..
27 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
179 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
185 kali
Info Penuh
7 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
172 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh
3 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
297 kali
Info Penuh
29 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
272 kali
Info Penuh
26 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
25 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
18 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
231 kali
Info Penuh
15 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
1 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
438 kali
Info Penuh
28 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Persekutuan
629 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
95 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
223 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Persekutuan
338 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
3 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
1 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
22 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
11 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
15 kali
Info Penuh
17 Mac 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Persekutuan
300 kali
Info Penuh
18 Januari 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
24 kali
Info Penuh
2 Disember 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Persekutuan
266 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Persekutuan
337 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
16 November 2018
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Persekutuan
227 kali
Info Penuh
6 Ogos 2018
Bahagian/Tajuk
2017 / 1
Persekutuan
153 kali
Info Penuh
27 November 2017
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Persekutuan
197 kali
Info Penuh
31 Julai 2017
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Persekutuan
168 kali
Info Penuh
21 November 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Persekutuan
163 kali
Info Penuh
18 Mei 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Persekutuan
142 kali
Info Penuh
7 Mei 2015
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Persekutuan
177 kali
Info Penuh
6 April 2015
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Persekutuan
170 kali
Info Penuh
10 November 2014
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Persekutuan
142 kali
Info Penuh
16 Jun 2014
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Persekutuan
93 kali
Info Penuh
4 November 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Persekutuan
136 kali
Info Penuh
24 September 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Persekutuan
126 kali
Info Penuh
29 April 2013
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Persekutuan
125 kali
Info Penuh
15 Oktober 2012
Bahagian/Tajuk
2011 /
Persekutuan
237 kali
Info Penuh
14 Oktober 2011
Bahagian/Tajuk
2010 /
Persekutuan
228 kali
Info Penuh
25 Oktober 2010
Bahagian/Tajuk
2009 /
Persekutuan
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Persekutuan
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2004 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
66 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
66 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 / 1
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 / 1
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 / 1
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 / 1
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 / 1
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
75 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
85 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
66 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
85 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
96 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
284 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
322 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
56 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
95 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
291 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
79 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
256 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
33 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
170 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
292 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
29 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
152 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
162 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
42 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
34 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 26 September 2022
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022