MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN AGENSI NEGERI KELANTAN TAHUN 2021

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki

Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi
dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha ...
bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki

Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi
dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat.
Bagi laporan berkaitan dengan sesuatu negeri, ia hendaklah dikemukakan kepada
Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri masing-masing untuk dibentang di hadapan Dewan
Undangan Negeri. Bagi Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Kelantan, selepas
dibentangkan di Dewan Rakyat, ia akan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha
Mulia Sultan Kelantan yang akan memperkenan laporan itu untuk dibentangkan
di hadapan Dewan Undangan Negeri Kelantan.
 
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan
Agensi Negeri Kelantan Tahun 2021 ini mengandungi perkara seperti berikut:
 
i. Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri;
ii. Analisis Kewangan Kerajaan Negeri;
iii. Penyerahan, Pengesahan dan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri;
dan
iv. Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri dan
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri.
 
Ringkasan Keseluruhan Infografik
tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN 

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN 
 
BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
KELANTAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Objektif dan Metodologi Pengauditan 
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Kelantan Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2021 
 
BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Latar Belakang 
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 
Penyata Prestasi Kewangan 
Kumpulan Wang Disatukan 
Wang Awam 
Akaun Hasil Disatukan 
Akaun Pinjaman Disatukan 
Akaun Amanah Disatukan 
Penyata Akaun Memorandum 
Nota Kepada Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit 
 
BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Pengauditan Penyata Kewangan 
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 
Pemakaian Piawaian Perakaunan 
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 
Pembentangan Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit
 
BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri dan Aktiviti Jabatan/Agensi serta Pengurusan Syarikat
Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 
 
PENUTUP 
 
LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri Kelantan 
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari
Negeri Kelantan 
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan 
Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan 
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum 
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan
bacaan penuh

PENDAHULUAN 

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN 
 
BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
KELANTAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Objektif dan Metodologi Pengauditan 
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Kelantan Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2021 
 
BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Latar Belakang 
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 
Penyata Prestasi Kewangan 
Kumpulan Wang Disatukan 
Wang Awam 
Akaun Hasil Disatukan 
Akaun Pinjaman Disatukan 
Akaun Amanah Disatukan 
Penyata Akaun Memorandum 
Nota Kepada Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit 
 
BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif 
Pendahuluan 
Pengauditan Penyata Kewangan 
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 
Pemakaian Piawaian Perakaunan 
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 
Pembentangan Penyata Kewangan 
Rumusan Audit 
Syor Audit
 
BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri dan Aktiviti Jabatan/Agensi serta Pengurusan Syarikat
Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 
 
PENUTUP 
 
LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri Kelantan 
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari
Negeri Kelantan 
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan 
Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan 
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum 
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan
tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

6 Oktober 2022
2021 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
71.01 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
31

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 83
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022