MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Status Pembentangan LKAN

Set Semula
No Persekutuan/Negeri Tajuk Pembentangan Dewan Rakyat Pembentangan Dewan Undangan Negeri
Status Tarikh Status Tarikh
1 Persekutuan Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Kewangan Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Tidak Berkaitan - Tidak Berkaitan -
2 Persekutuan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Pengesahan Penyata Kewangan Dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2018 Telah dibentang 15-07-2021 Tidak berkaitan -
3 Persekutuan Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2018 Mengenai Aktiviti Kementerian/Jabatan, Kerajaan Persekutuan Dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Tidak berkaitan -
4 Persekutuan Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2018 Mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Tidak berkaitan -
5 Johor Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Johor Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 12-09-2019
6 Kedah Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Kedah Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 06-08-2019
7 Kelantan Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti/Kewangan Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 14-10-2019
8 Melaka Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Melaka Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 18-11-2019
9 Negeri Sembilan Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Negeri Sembilan Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 22-11-2019
10 Pahang Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Pahang Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 19-08-2019
11 Perak Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Perak Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 12-05-2020
12 Perlis Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Perlis Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 10-12-2019
13 Pulau Pinang Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Pulau Pinang Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 01-11-2019
14 Sabah Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti/Kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 05-08-2019
15 Sarawak Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri Sarawak Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Belum dibentang -
16 Selangor Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti/Kewangan Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 01-11-2019
17 Terengganu Laporan Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti/Kewangan Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 1 Telah dibentang 15-07-2019 Telah dibentang 24-11-2019
18 Persekutuan Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2018 Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Telah dibentang 11-10-2019 Tidak berkaitan -
19 Sabah Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2018 Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri Sabah Tahun 2018 Telah dibentang 04-11-2019 Telah Dibentang 15-11-2019
20 Melaka Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri Melaka Tahun 2018 Telah dibentang 04-11-2019 Telah dibentang 18-11-2019
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022