MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2020

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yan ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Bagi Laporan berkaitan dengan sesuatu negeri, ia hendaklah dikemukakan kepada Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri masing-masing untuk dibentang di hadapan Dewan Undangan Negeri. Bagi Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Sarawak, selepas dibentangkan di Dewan Rakyat, ia akan dikemukakan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang akan menyebabkan Laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Penyata Prestasi Kewangan
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Akaun Memorandum
Nota Kepada Penyata Kewangan
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pemakaian Piawaian Perakaunan
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Analisis Prestasi Kewangan
Bidang Utama Audit (Key Audit Area)
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN IV
PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Ringkasan Eksekutif
Pengenalan
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak
1. Pembayaran Kos Perkhidmatan Penyenggaraan Awam di Majlis Perbandaran Sibu dan Majlis Daerah Dalat dan Mukah

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar
2. Pembayaran Penyenggaraan Loji Rawatan Air Kapit

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak
3. Perbelanjaan Program Operasi Rabies Sarawak Jabatan Pertanian Bahagian Miri

4. Perolehan Bantuan Usahawan Di Bawah Program Pembangunan Keusahawanan

Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak
5. Pembayaran Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Perbadanan Pembangunan Perumahan

6. Pembayaran Penyenggaraan Perumahan Rakyat

Majlis Perbandaran Kota Samarahan
7. Pembayaran Projek Pembinaan Pasar Nelayan Tambirat

BAHAGIAN V
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri
Lampiran II - Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan Akauntan Negeri Sarawak
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan
Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan

AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Penyata Prestasi Kewangan
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Akaun Memorandum
Nota Kepada Penyata Kewangan
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pemakaian Piawaian Perakaunan
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Analisis Prestasi Kewangan
Bidang Utama Audit (Key Audit Area)
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN IV
PENGAUDITAN PEMATUHAN KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Ringkasan Eksekutif
Pengenalan
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak
1. Pembayaran Kos Perkhidmatan Penyenggaraan Awam di Majlis Perbandaran Sibu dan Majlis Daerah Dalat dan Mukah

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar
2. Pembayaran Penyenggaraan Loji Rawatan Air Kapit

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak
3. Perbelanjaan Program Operasi Rabies Sarawak Jabatan Pertanian Bahagian Miri

4. Perolehan Bantuan Usahawan Di Bawah Program Pembangunan Keusahawanan

Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak
5. Pembayaran Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Perbadanan Pembangunan Perumahan

6. Pembayaran Penyenggaraan Perumahan Rakyat

Majlis Perbandaran Kota Samarahan
7. Pembayaran Projek Pembinaan Pasar Nelayan Tambirat

BAHAGIAN V
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri
Lampiran II - Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan Akauntan Negeri Sarawak
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan
Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2 Disember 2021
2020 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
47.85 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
76

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 151
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022