MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK TAHUN 2008

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiPerkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti K ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiPerkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan Ketua Audit Negara untukdibentangkan di Parlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawakmemperkenankan untuk membentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan UndanganNegeri Sarawak. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankanPengauditan Prestasi untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan telahdilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI KERAJAAN

NEGERI

Pendahuluan

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Pengurusan Tunggakan Hasil Cukai Taksiran Pihak Berkuasa

Tempatan Sarawak

Kementerian Kemudahan Awam Negeri Sarawak

Pengurusan Kualiti Air Minum

Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Service Level Agreement SIFBAS

Jabatan Hutan Sarawak

Pengurusan Hutan Dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar

Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak

Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA)

Jabatan Pertanian Negeri Sarawak

Program Pembangunan Industri Buah-Buahan

Jabatan Tanah Dan Survei Negeri Sarawak

Pengurusan Pengambilan Balik Tanah Dan Penggunaannya

Yayasan Sarawak

Pengurusan Pinjaman Pelajaran Berkomputer

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

Borneo Development Corporation (Sarawak) Sdn. Bhd. 185

 

BAHAGIAN III : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua

Audit Negara

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Dan

Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI KERAJAAN

NEGERI

Pendahuluan

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak

Pengurusan Tunggakan Hasil Cukai Taksiran Pihak Berkuasa

Tempatan Sarawak

Kementerian Kemudahan Awam Negeri Sarawak

Pengurusan Kualiti Air Minum

Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Service Level Agreement SIFBAS

Jabatan Hutan Sarawak

Pengurusan Hutan Dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar

Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak

Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA)

Jabatan Pertanian Negeri Sarawak

Program Pembangunan Industri Buah-Buahan

Jabatan Tanah Dan Survei Negeri Sarawak

Pengurusan Pengambilan Balik Tanah Dan Penggunaannya

Yayasan Sarawak

Pengurusan Pinjaman Pelajaran Berkomputer

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

Pendahuluan

Borneo Development Corporation (Sarawak) Sdn. Bhd. 185

 

BAHAGIAN III : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua

Audit Negara

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Dan

Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2008 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
10.30 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
74

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 240
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022