MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2021 SIRI 2 AUDITAN KHAS PENGURUSAN HUTAN DAN IMPAK KEPADA ALAM SEKITAR, AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN NEGERI JOHOR

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat kerajaan ne ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat kerajaan negeri. Laporan mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya Laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyat manakala Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pula akan memperkenannya untuk dibentangkan di Dewan Negeri Johor.

INFG Keseluruhan Johor 2021S2

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

 

BAHAGIAN I - AUDITAN KHAS

JABATAN PERHUTANAN NEGERI JOHOR

1.   Pengurusan Hutan dan Impak Kepada Alam Sekitar

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI SERTA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

PEJABAT TANAH DAERAH KOTA TINGGI

PEJABAT TANAH DAERAH SEGAMAT

PEJABAT TANAH DAERAH KECIL PENGERANG

1. Pengurusan Pemberimilikan Tanah Rizab Melayu

 

PERBADANAN TAMAN NEGARA JOHOR

2. Pengurusan Pembangunan Taman Negara Johor

 

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

YAYASAN PELAJARAN JOHOR

3. YPJ Builders Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN NEGERI

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGENALAN

 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR (BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR)

1. Tunggakan Hasil Projek Ladang Hutan

 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR (BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN)

JABATAN KERJA RAYA NEGERI JOHOR (UNIT SENGGARA ASET NEGERI)

2. Pembayaran Penyenggaraan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor di Kota Iskandar

 

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH MERSING

3. Perolehan Bekalan dan Penyenggaraan

 

BAHAGIAN IV - STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM LKAN MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI

- Kedudukan Setakat 31 Disember 2022

 

PENUTUP

AKRONIMbacaan penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

 

BAHAGIAN I - AUDITAN KHAS

JABATAN PERHUTANAN NEGERI JOHOR

1.   Pengurusan Hutan dan Impak Kepada Alam Sekitar

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI SERTA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

PEJABAT TANAH DAERAH KOTA TINGGI

PEJABAT TANAH DAERAH SEGAMAT

PEJABAT TANAH DAERAH KECIL PENGERANG

1. Pengurusan Pemberimilikan Tanah Rizab Melayu

 

PERBADANAN TAMAN NEGARA JOHOR

2. Pengurusan Pembangunan Taman Negara Johor

 

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

YAYASAN PELAJARAN JOHOR

3. YPJ Builders Sdn. Bhd.

 

BAHAGIAN III - PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN NEGERI

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGENALAN

 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR (BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR)

1. Tunggakan Hasil Projek Ladang Hutan

 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR (BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN)

JABATAN KERJA RAYA NEGERI JOHOR (UNIT SENGGARA ASET NEGERI)

2. Pembayaran Penyenggaraan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor di Kota Iskandar

 

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH MERSING

3. Perolehan Bekalan dan Penyenggaraan

 

BAHAGIAN IV - STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM LKAN MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI

- Kedudukan Setakat 31 Disember 2022

 

PENUTUP

AKRONIMtutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

16 Februari 2023
2021 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
183.13 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
42

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 259
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022