MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENGURUSAN AKTIVITI/ KEWANGAN JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR SIRI 1 2017

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta A ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN
SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Pengurusan Hartanah Baitulmal

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
Pengendalian dan Penyenggaraan Loji Rawatan Kumbahan Awam di
Bandaraya Johor Bahru

MAJLIS PERBANDARAN MUAR
Pengurusan Perolehan

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT
Pengurusan Perolehan

PERBADANAN JOHOR
TPM Technopark Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI
NEGERI

PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)

PENGAUDITAN MENGEJUT

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN
SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Pengurusan Hartanah Baitulmal

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
Pengendalian dan Penyenggaraan Loji Rawatan Kumbahan Awam di
Bandaraya Johor Bahru

MAJLIS PERBANDARAN MUAR
Pengurusan Perolehan

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT
Pengurusan Perolehan

PERBADANAN JOHOR
TPM Technopark Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI
NEGERI

PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)

PENGAUDITAN MENGEJUT

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2017 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
25.39 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
65

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 199
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022