MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA - PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN AGENSI NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2020

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bagi ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Bagi Laporan berkaitan dengan sesuatu negeri, ia hendaklah dikemukakan kepada Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri masing-masing untuk dibentang di hadapan Dewan Undangan Negeri. Bagi Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Pulau Pinang, selepas dibentangkan di Dewan Rakyat, ia akan dikemukakan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang yang akan menyebabkan Laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang.

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Objek ...

bacaan penuh

PENDAHULUAN

BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Objektif dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2020

BAHAGIAN II

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Penyata Prestasi Kewangan

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Kena Bayar

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Akaun Memorandum

Nota Kepada Penyata Kewangan

Rumusan Audit

Syor Audit

BAHAGIAN III

PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pemakaian Piawaian Perakaunan

Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Analisis Prestasi Kewangan

Rumusan Audit

Syor Audit

BAHAGIAN IV

PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI

Ringkasan Eksekutif

Pengenalan

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

  1. Bayaran Bantuan Covid-19, Akaun Amanah Pengurusan Krisis Negeri Pulau PinangPerbadanan Pembangunan Pulau Pinang
  2. Pembayaran Peralatan dan Kelengkapan Pusat Transformasi Bandar (UTC)

BAHAGIAN V

PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari Negeri

Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan

Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan

Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum

Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2 Disember 2021
2020 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
15.86 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
145

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 26 September 2022
  • Laporan ini dilihat: 397
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022