MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 241
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
115 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
101 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
150 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
91 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
122 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
141 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
131 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
105 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
178 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
187 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
96 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
103 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
101 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
109 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
118 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
94 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
138 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
30 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
431 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
351 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
23 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
25 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
1283 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
157 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
363 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
247 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
360 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
276 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
290 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 / 1
Persekutuan
74 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
72 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
523 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
229 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
292 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
258 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
225 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
410 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
81 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
513 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
512 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
428 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
360 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
323 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
94 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
269 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
167 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
103 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
172 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
134 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
67 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
163 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
178 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
139 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
165 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
92 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
106 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
107 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
105 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
2026 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
180 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
128 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
128 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
111 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
127 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
75 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Persekutuan
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
72 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
447 kali
Info Penuh
14 Februari 2022
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
612 kali
Info Penuh
10 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
388 kali
Info Penuh
25 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Badan Berkanun
420 kali
Info Penuh
28 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 2
Persekutuan
465 kali
Info Penuh
24 Ogos 2020
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Persekutuan
324 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Persekutuan
2 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
160 kali
Info Penuh
15 Julai 2019
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Persekutuan
233 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
217 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
241 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Persekutuan
244 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 3
Badan Berkanun
157 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 2
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
219 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 / 2
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Persekutuan
245 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 1
Persekutuan
173 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 / 2
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
21 November 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Persekutuan
334 kali
Info Penuh
18 Mei 2016
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Persekutuan
353 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 2
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 / 1
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
7 Mei 2015
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Persekutuan
371 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
227 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 2
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
10 November 2014
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Persekutuan
287 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
275 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 3
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 2
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
202 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
199 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
216 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 3
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 2
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
15 Oktober 2012
Bahagian/Tajuk
2011 /
Persekutuan
403 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 / 1
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
144 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 / 1
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 / 1
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Persekutuan
143 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022