MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2021 SIRI 1 AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan ne ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporan mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyat manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pula akan menyebabkan laporan itu dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK SARAWAK 2021 S1

tutup


Isi Kandungan

AKTIVITI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

KEMENTERIAN PELANCONGAN, INDUSTRI KREATIF DAN SENI PERSEMBAHAN SARAWAK

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK
JABATAN MUZIUM SARAWAK
1. Projek Pembinaan Kampus Muzium Sarawak dan Jejak Warisan


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KANAK-KANAK DAN KESEJAHTERAAN KOMUNITI
2. Sedidik Sdn. Bhd.

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU SARAWAK
3. Tanjong Manis Resources Sdn. Bhd.

HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS

YAYASAN SARAWAK
4. Pengurusan Program Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak

PENUTUP

AKRONIM

bacaan penuh

AKTIVITI KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

KEMENTERIAN PELANCONGAN, INDUSTRI KREATIF DAN SENI PERSEMBAHAN SARAWAK

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK
JABATAN MUZIUM SARAWAK
1. Projek Pembinaan Kampus Muzium Sarawak dan Jejak Warisan


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KANAK-KANAK DAN KESEJAHTERAAN KOMUNITI
2. Sedidik Sdn. Bhd.

PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU SARAWAK
3. Tanjong Manis Resources Sdn. Bhd.

HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS

YAYASAN SARAWAK
4. Pengurusan Program Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak

PENUTUP

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

3 Ogos 2022
2021 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
123.51 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
112

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 250
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022