MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA NEGERI SARAWAK 2002

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan T ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan TYT Yang Di Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala TYT Yang Di Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2002

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Akaun Awam

Analisis Penyata Akaun Awam

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN NEGERI

Pendahuluan

Kementerian Kewangan Dan Kemudahan Awam

Jabatan Tanah Dan Survei Samarahan

Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Limbang

Pejabat Residen Samarahan

Pejabat Daerah Samarahan

Pejabat Perhutanan Wilayah Kuching

Pusat Latihan Pembangunan Belia Pending, Kuching

 

BAHAGIAN III - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN KAJIAN KHAS

Pendahuluan

Jabatan Pertanian

- Projek Ternakan Kerbau Di Bahagian Limbang

Jabatan Tanah Dan Survei

- Pengambilan Balik Tanah Dan Penggunaannya

Jabatan Pengairan Dan Saliran

- Projek Saliran Bandar Sibu Dan Penyenggaraannya

Jabatan Muzium Negeri

- Pembangunan Dan Pelaksanaan Aktiviti Muzium

 

BAHAGIAN IV - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengurusan Kewangan

- Majlis Daerah Marudi

- Majlis Daerah Dalat Dan Mukah 

- Majlis Daerah Samarahan

- Lembaga Sungai-sungai Sarawak

- Lembaga Pembangunan Dan Lindungan Tanah

Kajian Aktiviti

- Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pembangunan Bandar Baru Tanjung Manis

- Dewan Bandaraya Kuching Utara Pengurusan Tempat Letak Kereta

 

BAHAGIAN V - KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN LALU

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2001

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Sebelum Tahun Yang Masih Belum Selesai

 

BAHAGIAN VI - PERKARA AM

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan Dan Agensi Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan 363 Agensi Negeri Pada 30 Jun 2003

IV Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 365 Pada 30 Jun 2003

bacaan penuh

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2002

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Akaun Awam

Analisis Penyata Akaun Awam

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN NEGERI

Pendahuluan

Kementerian Kewangan Dan Kemudahan Awam

Jabatan Tanah Dan Survei Samarahan

Jabatan Pengairan Dan Saliran Bahagian Limbang

Pejabat Residen Samarahan

Pejabat Daerah Samarahan

Pejabat Perhutanan Wilayah Kuching

Pusat Latihan Pembangunan Belia Pending, Kuching

 

BAHAGIAN III - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN KAJIAN KHAS

Pendahuluan

Jabatan Pertanian

- Projek Ternakan Kerbau Di Bahagian Limbang

Jabatan Tanah Dan Survei

- Pengambilan Balik Tanah Dan Penggunaannya

Jabatan Pengairan Dan Saliran

- Projek Saliran Bandar Sibu Dan Penyenggaraannya

Jabatan Muzium Negeri

- Pembangunan Dan Pelaksanaan Aktiviti Muzium

 

BAHAGIAN IV - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengurusan Kewangan

- Majlis Daerah Marudi

- Majlis Daerah Dalat Dan Mukah 

- Majlis Daerah Samarahan

- Lembaga Sungai-sungai Sarawak

- Lembaga Pembangunan Dan Lindungan Tanah

Kajian Aktiviti

- Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pembangunan Bandar Baru Tanjung Manis

- Dewan Bandaraya Kuching Utara Pengurusan Tempat Letak Kereta

 

BAHAGIAN V - KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN LALU

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2001

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Sebelum Tahun Yang Masih Belum Selesai

 

BAHAGIAN VI - PERKARA AM

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan Dan Agensi Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan 363 Agensi Negeri Pada 30 Jun 2003

IV Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 365 Pada 30 Jun 2003

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2002 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
2.31 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
104

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 134
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022