MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR TAHUN 2010

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Ma ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. 

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2010
Pendahuluan
Objektif Dan Kaedah Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi
Tahun Berakhir 31 Disember 2010

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Prestasi Kewangan
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Wang Tunai
Pelaburan
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai
Akaun Memorandum
Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-9
Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/
AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi Negeri
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan
Skop Dan Kaedah Pengauditan
Kawalan Utama
Penemuan Audit
Syor Audit
Pemeriksaan Audit Mengejut
Pendahuluan
Penemuan Audit

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN
AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA
RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Penyata Akaun Hasil Disatukan

VI Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2010
Pendahuluan
Objektif Dan Kaedah Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi
Tahun Berakhir 31 Disember 2010

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Prestasi Kewangan
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Wang Tunai
Pelaburan
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai
Akaun Memorandum
Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-9
Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/
AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi Negeri
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan
Skop Dan Kaedah Pengauditan
Kawalan Utama
Penemuan Audit
Syor Audit
Pemeriksaan Audit Mengejut
Pendahuluan
Penemuan Audit

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN
AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA
RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Penyata Akaun Hasil Disatukan

VI Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2010 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
4.06 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
72

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 141
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022