MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR TAHUN 2009

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2009
Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi
Tahun Berakhir 31 Disember 2009

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Wang Tunai

Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan Rancangan Malaysia
Kesembilan

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/
AGENSI NEGERI
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Jenis Kawalan

Tahap Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri

Rumusan Dan Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN
AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA
RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Kewangan

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Penyata Akaun Hasil Disatukan

VI Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2009
Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi
Tahun Berakhir 31 Disember 2009

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Wang Tunai

Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan Rancangan Malaysia
Kesembilan

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/
AGENSI NEGERI
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Jenis Kawalan

Tahap Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri

Rumusan Dan Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN
AGENSI NEGERI
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA
RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Kewangan

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Penyata Akaun Hasil Disatukan

VI Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2009 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
4.46 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
54

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 117
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022