MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR SIRI 1 2015

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 195 ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT
PEJABAT DAERAH MERSING
MAJLIS PERBANDARAN KLUANG
Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU
PEJABAT DAERAH KOTA TINGGI
PEJABAT DAERAH PONTIAN
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
MAJLIS DAERAH PONTIAN
Pengurusan Program Pembasmian Kemiskinan

MAJLIS PERBANDARAN KULAI
MAJLIS DAERAH SEGAMAT
Pengurusan Perolehan

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR
Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh
Jabatan/Agensi Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Metodologi Pengauditan

Kawalan Utama

Penemuan Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

Syor Audit

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PEJABAT DAERAH BATU PAHAT
PEJABAT DAERAH MERSING
MAJLIS PERBANDARAN KLUANG
Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
PEJABAT DAERAH JOHOR BAHRU
PEJABAT DAERAH KOTA TINGGI
PEJABAT DAERAH PONTIAN
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
MAJLIS DAERAH PONTIAN
Pengurusan Program Pembasmian Kemiskinan

MAJLIS PERBANDARAN KULAI
MAJLIS DAERAH SEGAMAT
Pengurusan Perolehan

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR
Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh
Jabatan/Agensi Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Metodologi Pengauditan

Kawalan Utama

Penemuan Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut

Syor Audit

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2015 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
6.00 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
111

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 173
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022