MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR SIRI 1 2016

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI
UNIT PENGURUSAN PERBADANAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
JOHOR
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
BAHAGIAN PERUMAHAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
JOHOR
Pengurusan Hartanah Milik Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
JABATAN PERHUTANAN NEGERI JOHOR
Pengurusan Projek Ladang Hutan

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR
Pengurusan Bantuan Am

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
Pengurusan Lesen Papan Iklan

MAJLIS DAERAH PONTIAN
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
Pengurusan Perolehan

PERBADANAN JOHOR
Johor Skills Development Centre Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Penambahbaikan Pengurusan Kewangan oleh Jabatan/Agensi Negeri
Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan
Skop dan Metodologi Pengauditan
Elemen Utama
Penemuan Audit
Pengauditan Mengejut
Syor Audit

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

BAHAGIAN I
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI
UNIT PENGURUSAN PERBADANAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
JOHOR
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
BAHAGIAN PERUMAHAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
JOHOR
Pengurusan Hartanah Milik Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
JABATAN PERHUTANAN NEGERI JOHOR
Pengurusan Projek Ladang Hutan

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR
Pengurusan Bantuan Am

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
Pengurusan Lesen Papan Iklan

MAJLIS DAERAH PONTIAN
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
Pengurusan Perolehan

PERBADANAN JOHOR
Johor Skills Development Centre Sdn. Bhd.

BAHAGIAN II
PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Penambahbaikan Pengurusan Kewangan oleh Jabatan/Agensi Negeri
Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan
Skop dan Metodologi Pengauditan
Elemen Utama
Penemuan Audit
Pengauditan Mengejut
Syor Audit

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2016 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
6.43 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
178

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 173
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022