MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2021 SIRI 2 MENGENAI PENGURUSAN HUTAN DAN IMPAK KEPADA ALAM SEKITAR, AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN AGENSI NEGERI SELANGOR

Ringkasan Dokumen

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan ...

bacaan penuh

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporan mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyat manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor akan memperkenannya untuk dibentangkan di Dewan Negeri Selangor. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara (JAN) telah menjalankan empat jenis pengauditan seperti berikut:

1.1. Pengauditan Penyata Kewangan – untuk memberi pendapat sama ada penyata kewangan Kerajaan negeri/Badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Agama Islam bagi tahun berkenaan menggambarkan kedudukan kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan mengenainya telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini;

1.2. Pengauditan Pematuhan – untuk menilai sama ada pengurusan kewangan di jabatan/agensi negeri telah dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan kewangan yang berkaitan;

1.3. Pengauditan Prestasi – untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan negeri dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan;dan

1.4. Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan – untuk menilai sama ada pengurusan syarikat Kerajaan negeri telah dilaksanakan dengan teratur.

INFOGRAFIK KESELURUHAN HUTAN AKTIVITI DAN SYARIKAT SELANGOR PRESTASI 2021 SIRI 2

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
AUDITAN KHAS

JABATAN PERHUTANAN NEGERI SELANGOR
1. Pengurusan Hutan dan Impak Kepada Alam Sekitar

BAHAGIAN II
AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

MENTERI BESAR SELANGOR (PEMERBADANAN)
2. Kumpulan Semesta Sdn. Bhd.

HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
3. Pengurusan Kemudahan Awam/Asas Desa di Negeri Selangor

BAHAGIAN III
PENGAUDITAN PEMATUHAN AGENSI NEGERI

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGENALAN

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM
4. Perolehan Sistem dan Projek

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA
5. Tunggakan Hasil/Terimaan Rumah Penempatan Sementara “Desa Lembah Permai” (Rumah PS)

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM
6. Pembayaran Bagi Projek Penyenggaraan Jalan Negeri (MARRIS)

BAHAGIAN IV
STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM LKAN MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI

Kedudukan Setakat 31 Disember 2022

PENUTUP

AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK

PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
AUDITAN KHAS

JABATAN PERHUTANAN NEGERI SELANGOR
1. Pengurusan Hutan dan Impak Kepada Alam Sekitar

BAHAGIAN II
AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

MENTERI BESAR SELANGOR (PEMERBADANAN)
2. Kumpulan Semesta Sdn. Bhd.

HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
3. Pengurusan Kemudahan Awam/Asas Desa di Negeri Selangor

BAHAGIAN III
PENGAUDITAN PEMATUHAN AGENSI NEGERI

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGENALAN

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM
4. Perolehan Sistem dan Projek

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA
5. Tunggakan Hasil/Terimaan Rumah Penempatan Sementara “Desa Lembah Permai” (Rumah PS)

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM
6. Pembayaran Bagi Projek Penyenggaraan Jalan Negeri (MARRIS)

BAHAGIAN IV
STATUS TINDAKAN BAGI ISU YANG DILAPORKAN DALAM LKAN MENGENAI AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI

Kedudukan Setakat 31 Disember 2022

PENUTUP

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

16 Februari 2023
2021 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
142.56 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
23

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 124
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022