MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2010

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Keraj ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untukdibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2010

Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2010

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Wang Tunai

Pelaburan 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Penyata Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-9 

Pakej Rangsangan Ekonomi 

Peruntukan Khas RM1 Bilion

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang 

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi

Kerajaan Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Kawalan Utama 

Penemuan Audit

Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Pendahuluan

Penemuan Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI

KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT

NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Lembaran Imbangan 

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

IV Penyata Akaun Memorandum 

V Penyata Hasil Dan Perbelanjaan 

VI Nota Kepada Akaun Awam

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2010

Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2010

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Wang Tunai

Pelaburan 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Penyata Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-9 

Pakej Rangsangan Ekonomi 

Peruntukan Khas RM1 Bilion

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang 

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi

Kerajaan Negeri

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Kawalan Utama 

Penemuan Audit

Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Pendahuluan

Penemuan Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI

KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT

NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Lembaran Imbangan 

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

IV Penyata Akaun Memorandum 

V Penyata Hasil Dan Perbelanjaan 

VI Nota Kepada Akaun Awam

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2010 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
4.46 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
62

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 112
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022