MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR 2005

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor menitahkan untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Johor.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2005
Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Analisis Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK-8

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI
Pendahuluan

Pejabat Perbendaharaan Negeri

Pejabat Tanah Dan Galian Negeri

Pengurusan Kewangan Jabatan Negeri

Program Penampilan Audit

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III : BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS
AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Pengurusan Kewangan
    Yayasan Warisan Negeri Johor
    Majlis Daerah Tangkak Dan Majlis Daerah Mersing

 

BAHAGIAN IV : PERKARA AM
Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan
Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2004

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara
Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I   Sijil Ketua Audit Negara

II  Lembaran Imbangan, Penyata Akaun Memorandum Dan
    Penyata Akaun Hasil Disatukan

III Ringkasan Penemuan Penampilan Audit

IV Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Badan
    Berkanun Negeri Dan Majlis Agama Islam Sehingga 31 Julai 2006

V Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak
   Berkuasa Tempatan Sehingga 31 Julai 2006

VI Pembentangan Akaun Agensi Negeri Yang Telah Disahkan Di Dewan
    Undangan Negeri Sehingga 31 Julai 2006

bacaan penuh

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2005
Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Analisis Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK-8

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI
Pendahuluan

Pejabat Perbendaharaan Negeri

Pejabat Tanah Dan Galian Negeri

Pengurusan Kewangan Jabatan Negeri

Program Penampilan Audit

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III : BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS
AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Pengurusan Kewangan
    Yayasan Warisan Negeri Johor
    Majlis Daerah Tangkak Dan Majlis Daerah Mersing

 

BAHAGIAN IV : PERKARA AM
Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan
Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2004

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara
Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I   Sijil Ketua Audit Negara

II  Lembaran Imbangan, Penyata Akaun Memorandum Dan
    Penyata Akaun Hasil Disatukan

III Ringkasan Penemuan Penampilan Audit

IV Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Badan
    Berkanun Negeri Dan Majlis Agama Islam Sehingga 31 Julai 2006

V Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak
   Berkuasa Tempatan Sehingga 31 Julai 2006

VI Pembentangan Akaun Agensi Negeri Yang Telah Disahkan Di Dewan
    Undangan Negeri Sehingga 31 Julai 2006

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2005 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
1.57 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
81

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 111
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022