MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 2 2013

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Ke ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan danAktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (AkaunSyarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuahsyarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerimageran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dansesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang olehKerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. Manakala perkara107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara mengemukakan laporanhasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongakan menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di Parlimen manakalaTuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan untukmembentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Loji Rawatan Air Jabatan Kerja Raya Sarawak

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

MAJLIS PERBANDARAN SIBU

MAJLIS DAERAH SAMARAHAN

MAJLIS DAERAH SERIAN

MAJLIS DAERAH MARADONG DAN JULAU

MAJLIS DAERAH SARATOK

MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

Pengurusan Perolehan

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN

PERHUBUNGAN SARAWAK

Pengurusan Kutipan Dius Pelabuhan Negeri Sarawak 

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Hartanah Pelita Sdn. Bhd.

LEMBAGA PENYATUAN DAN PEMULIHAN TANAH

Serian Palm Oil Mill Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

Pengurusan Loji Rawatan Air Jabatan Kerja Raya Sarawak

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

MAJLIS PERBANDARAN SIBU

MAJLIS DAERAH SAMARAHAN

MAJLIS DAERAH SERIAN

MAJLIS DAERAH MARADONG DAN JULAU

MAJLIS DAERAH SARATOK

MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

Pengurusan Perolehan

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN

PERHUBUNGAN SARAWAK

Pengurusan Kutipan Dius Pelabuhan Negeri Sarawak 

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

Hartanah Pelita Sdn. Bhd.

LEMBAGA PENYATUAN DAN PEMULIHAN TANAH

Serian Palm Oil Mill Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2013 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
2.63 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
76

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 126
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022