MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI SARAWAK 2006

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti KerajaanNegeri ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti KerajaanNegeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri PadukaBaginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan diParlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkanuntuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Bagi memenuhi tanggungjawabini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan Pengauditan Prestasi untuk menentukansama ada sesuatu aktiviti Kerajaan dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapaiobjektif yang telah ditetapkan.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak

Pengurusan Skim Bantuan Kewangan Dan Kebajikan Warga Tua

Jabatan Kerja Raya

Projek Penggantian Jambatan Di Jalan Negeri

Jabatan Pertanian Negeri Sarawak

Program Pembangunan Ekonomi Wanita

Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak

Projek Saliran Di Sebangan Bajong 

Lembaga Sungai-Sungai Sarawak

Pengurusan Waf/Jeti Dan Terminal Penumpang

Majlis Sukan Negeri Sarawak

Pengurusan Pembangunan Sukan Negeri Sarawak

Majlis Bandaraya Kuching Selatan

Penswastaan Pengurusan Sampah

Majlis Daerah Dalat Dan Mukah

Pengurusan Cukai Taksiran 

 

BAHAGIAN II : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan

Ketua Audit Negara Tahun 2005

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 

Aktiviti Dan Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

bacaan penuh

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak

Pengurusan Skim Bantuan Kewangan Dan Kebajikan Warga Tua

Jabatan Kerja Raya

Projek Penggantian Jambatan Di Jalan Negeri

Jabatan Pertanian Negeri Sarawak

Program Pembangunan Ekonomi Wanita

Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak

Projek Saliran Di Sebangan Bajong 

Lembaga Sungai-Sungai Sarawak

Pengurusan Waf/Jeti Dan Terminal Penumpang

Majlis Sukan Negeri Sarawak

Pengurusan Pembangunan Sukan Negeri Sarawak

Majlis Bandaraya Kuching Selatan

Penswastaan Pengurusan Sampah

Majlis Daerah Dalat Dan Mukah

Pengurusan Cukai Taksiran 

 

BAHAGIAN II : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan

Ketua Audit Negara Tahun 2005

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 

Aktiviti Dan Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2006 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
7.32 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
255

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 159
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022