MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI SARAWAK 2005

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Keraj ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongdan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakalaTuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untuk dibentangkan diDewan Undangan Negeri Sarawak. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negaramenjalankan pengauditan prestasi terhadap beberapa aktiviti yang dipilih. Pengauditanprestasi ini adalah untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan dilaksanakandengan cekap, berkesan dan mencapai objektif/matlamat yang ditetapkan.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Kementerian Pembangunan Sosial Dan Urbanisasi 

Aktiviti Kebudayaan Dan Kesenian

Jabatan Kerja Raya

Penyenggaraan Jalan Negeri

Jabatan Agama Islam Sarawak

Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain (KAFA) 

Jabatan Pertanian Sarawak

Program Pembangunan Industri Padi 

Lembaga Pembangunan Dan Lindungan Tanah

Program Pemulihan Ladang Rumbia Di Bahagian Mukah 

Lembaga Air Kuching

Kajian Terhadap Pengurusan Loji Rawatan

Majlis Daerah

Pengkomputeran Di Majlis Daerah

Majlis Bandaraya Miri

Projek Pembinaan Dan Pengendalian Tapak Pelupusan Sampah 

 

BAHAGIAN II : PERKARA AM

Pedahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2004

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai

Kajian Kementerian/Jabatan/Agensi 

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

Lampiran I

bacaan penuh

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Kementerian Pembangunan Sosial Dan Urbanisasi 

Aktiviti Kebudayaan Dan Kesenian

Jabatan Kerja Raya

Penyenggaraan Jalan Negeri

Jabatan Agama Islam Sarawak

Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain (KAFA) 

Jabatan Pertanian Sarawak

Program Pembangunan Industri Padi 

Lembaga Pembangunan Dan Lindungan Tanah

Program Pemulihan Ladang Rumbia Di Bahagian Mukah 

Lembaga Air Kuching

Kajian Terhadap Pengurusan Loji Rawatan

Majlis Daerah

Pengkomputeran Di Majlis Daerah

Majlis Bandaraya Miri

Projek Pembinaan Dan Pengendalian Tapak Pelupusan Sampah 

 

BAHAGIAN II : PERKARA AM

Pedahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2004

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai

Kajian Kementerian/Jabatan/Agensi 

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

Lampiran I

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2005 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
7.71 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
162

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 82
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022