MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2021 SIRI 1 AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Ringkasan Dokumen

PENDAHULUAN

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki
Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti
kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan ...
bacaan penuh

PENDAHULUAN

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki
Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti
kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan negeri. Laporan
mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah
Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya laporan itu dibentangkan di
Dewan Rakyat manakala Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan akan
memperkenannya untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Bagi
memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara (JAN) telah menjalankan empat jenis
pengauditan seperti berikut:
 
1.1. Pengauditan Penyata Kewangan – untuk memberi pendapat sama ada
penyata kewangan Kerajaan negeri/Badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa
Tempatan/Majlis Agama Islam bagi tahun berkenaan menggambarkan kedudukan
kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan mengenainya telah
diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini;
 
1.2. Pengauditan Pematuhan – untuk menilai sama ada pengurusan kewangan
di jabatan/agensi negeri telah dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan
kewangan yang berkaitan;
 
1.3. Pengauditan Prestasi – untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan negeri
dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai objektif yang
ditetapkan; dan
 
1.4. Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan – untuk menilai sama ada
pengurusan syarikat Kerajaan negeri telah dilaksanakan dengan teratur.
 
RINGKASAN KESELURUHAN INFOGRAFIK KELANTAN 2021 SIRI 1
tutup


Isi Kandungan

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PENDAHULUAN 
 
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK
 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
 
PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KUALA KRAI
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TANAH MERAH
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN MACHANG
1. Program Bantuan Rumah Dhuafa’
 
PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN
2. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd.
 
PENUTUP 
AKRONIM 
bacaan penuh

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

PENDAHULUAN 
 
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK
 
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN
 
PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KUALA KRAI
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TANAH MERAH
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN MACHANG
1. Program Bantuan Rumah Dhuafa’
 
PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN
2. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd.
 
PENUTUP 
AKRONIM 
tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

3 Ogos 2022
2021 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
57.16 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
12

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 50
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022