MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN AGENSI NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR TAHUN 2020

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yan ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Bagi Laporan berkaitan dengan sesuatu negeri, ia hendaklah dikemukakan kepada Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri masing-masing untuk dibentang di hadapan Dewan Undangan Negeri. Bagi Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Johor, selepas dibentangkan di Dewan Rakyat, ia akan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang akan memperkenan Laporan itu untuk dibentangkan di hadapan Dewan Negeri Johor.

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Objektif dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

BAHAGIAN II

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERIRingkasan Eksekutif

Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Penyata Prestasi Kewangan

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Akaun Memorandum

Nota Kepada Penyata Kewangan

Rumusan Audit

Syor Audit

 

BAHAGIAN III

PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERIRingkasan Eksekutif

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pemakaian Piawaian Perakaunan

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Analisis Prestasi Kewangan

Bidang Utama Audit (Key Audit Areas)

Rumusan Keseluruhan Audit

Syor Audit

 

BAHAGIAN IV

PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN NEGERI

Ringkasan Eksekutif

Pengenalan

Unit Pinjaman Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor

Tunggakan Pinjaman Perumahan Bagi Pesara Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri Johor

Jabatan Kerja Raya Negeri Johor

Perolehan Kerja dan Perkhidmatan

Bahagian Pendidikan Agama

Jabatan Agama Islam Negeri Johor

Perbelanjaan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan dan Bekalan Makanan Bermasak Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor

Pejabat Daearah Batu Pahat

Pejabat Daerah Mersing

Perolehan Terus Bekalan Menggunakan Peruntukan Adun

Majlis Bandaraya Johor Bahru

Pentadbiran Kontrak Secara Sebut Harga dan Tender

BAHAGIAN V

PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran I  - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri                                                                                

Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari Negeri                      

Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan                                                                     

Lampiran IV - Penyata Prestasi Kewangan                                    

Lampiran  V - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai                                                                

Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum                                                                  

Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan                                                             

AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN

BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Objektif dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

BAHAGIAN II

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERIRingkasan Eksekutif

Latar Belakang

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Penyata Prestasi Kewangan

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penyata Akaun Memorandum

Nota Kepada Penyata Kewangan

Rumusan Audit

Syor Audit

 

BAHAGIAN III

PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERIRingkasan Eksekutif

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pemakaian Piawaian Perakaunan

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Analisis Prestasi Kewangan

Bidang Utama Audit (Key Audit Areas)

Rumusan Keseluruhan Audit

Syor Audit

 

BAHAGIAN IV

PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN NEGERI

Ringkasan Eksekutif

Pengenalan

Unit Pinjaman Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor

Tunggakan Pinjaman Perumahan Bagi Pesara Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri Johor

Jabatan Kerja Raya Negeri Johor

Perolehan Kerja dan Perkhidmatan

Bahagian Pendidikan Agama

Jabatan Agama Islam Negeri Johor

Perbelanjaan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan dan Bekalan Makanan Bermasak Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor

Pejabat Daearah Batu Pahat

Pejabat Daerah Mersing

Perolehan Terus Bekalan Menggunakan Peruntukan Adun

Majlis Bandaraya Johor Bahru

Pentadbiran Kontrak Secara Sebut Harga dan Tender

BAHAGIAN V

PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran I  - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri                                                                                

Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari Negeri                      

Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan                                                                     

Lampiran IV - Penyata Prestasi Kewangan                                    

Lampiran  V - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai                                                                

Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum                                                                  

Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan                                                             

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2 Disember 2021
2020 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
23.83 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
433

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 931
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022