MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI JOHOR 2017

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Duli Yang Maha M ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan ini dibentangkan di Parlimen manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor memperkenankan untuk dibentangkan di Dewan Negeri Johor.

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2017

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Prestasi Kewangan
Penyata Akaun Memorandum
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN III
RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Status Prestasi Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11
Rumusan

BAHAGIAN IV
PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN V
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta
Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri
I Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari Negeri
II Penyata Kedudukan Kewangan
III Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
IV Penyata Akaun Memorandum
V Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2017

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Prestasi Kewangan
Penyata Akaun Memorandum
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN III
RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Status Prestasi Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11
Rumusan

BAHAGIAN IV
PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan dan Syor Audit

BAHAGIAN V
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta
Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri
I Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan Bendahari Negeri
II Penyata Kedudukan Kewangan
III Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
IV Penyata Akaun Memorandum
V Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2017 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
4.82 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
98

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 176
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022