MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Pulau Pinang

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 56
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
89 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
75 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
95 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
391 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
184 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
512 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
1
2020 /
Badan Berkanun
666 kali
Info Penuh
26 November 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
256 kali
Info Penuh

Program Pembangunan Hartanah Bumiputera Pulau Pinang merupakan salah satu inisiatif Pelan Strategik Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang. Inisiatif ini lebih tertumpu kepada pelaksanaan projek perumahan dan hartanah yang memberi manfaat kepada Bumiputera Pulau Pinang. Selain itu, perolehan tanah di lokasi yang strategik juga turut dijalankan.  ..

2
2019 / 1
124 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
1
2018 / 3
Badan Berkanun
157 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
127 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
275 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
1
2003 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
1
2002 /
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022