MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Pulau Pinang

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 56
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
281 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
177 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
271 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
986 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
2
2021 /
Badan Berkanun
257 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
446 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
1
2020 / 1
Badan Berkanun
676 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
1
2020 /
Badan Berkanun
921 kali
Info Penuh
26 November 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
421 kali
Info Penuh

Program Pembangunan Hartanah Bumiputera Pulau Pinang merupakan salah satu inisiatif Pelan Strategik Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang. Inisiatif ini lebih tertumpu kepada pelaksanaan projek perumahan dan hartanah yang memberi manfaat kepada Bumiputera Pulau Pinang. Selain itu, perolehan tanah di lokasi yang strategik juga turut dijalankan.  ..

2
2019 / 1
205 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
269 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
245 kali
Info Penuh
1
2018 / 3
Badan Berkanun
228 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
337 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
299 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
265 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
252 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
198 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
231 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
380 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
249 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
248 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
267 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
246 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
174 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
226 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
280 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
218 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
245 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
172 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
137 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
172 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
1
2003 /
Badan Berkanun
195 kali
Info Penuh
1
2002 /
Badan Berkanun
246 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022