MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK TAHUN 2011

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan mengemukakanLaporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongakan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untuk dibentangkan di DewanUndangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2011

Pendahuluan 

Objektif Dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2011

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Wang Tunai 

Pelaburan 

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh

Pakej Rangsangan Ekonomi

Peruntukan RM1 Bilion

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Kementerian/Jabatan/

Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Metodologi Pengauditan 

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Pendahuluan 

Penyelewengan Wang Awam 

Penemuan Audit 

Syor Audit

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI

KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT

NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Kenyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Lembaran Imbangan 

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Akaun Memorandum 

VI Penyata Hasil Dan Perbelanjaan 

VII Nota Kepada Akaun Awam

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2011

Pendahuluan 

Objektif Dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2011

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Wang Tunai 

Pelaburan 

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh

Pakej Rangsangan Ekonomi

Peruntukan RM1 Bilion

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Kementerian/Jabatan/

Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Metodologi Pengauditan 

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Syor Audit

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Pendahuluan 

Penyelewengan Wang Awam 

Penemuan Audit 

Syor Audit

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI

KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT

NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Kenyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Lembaran Imbangan 

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Akaun Memorandum 

VI Penyata Hasil Dan Perbelanjaan 

VII Nota Kepada Akaun Awam

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2011 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
3.77 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
77

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 124
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022