MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK SIRI 1 2013

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Ke ...

bacaan penuh

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan danAktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (AkaunSyarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuahsyarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerimageran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dansesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang olehKerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. Manakala perkara107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara mengemukakan laporanhasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongakan menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di Parlimen manakalaTuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan untukmembentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN TANAH DAN SURVEI SARAWAK

Pengurusan Pengambilan Balik Tanah Hak Adat Bumiputera Yang

Berhakmilik

JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK

Pengurusan Kutipan Hasil Cukai Jualan Minyak Kelapa Sawit

Kerajaan Negeri

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Sara Resorts Sdn. Bhd. 

LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU

Bintulu Synergy Sdn. Bhd. 

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN TANAH DAN SURVEI SARAWAK

Pengurusan Pengambilan Balik Tanah Hak Adat Bumiputera Yang

Berhakmilik

JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK

Pengurusan Kutipan Hasil Cukai Jualan Minyak Kelapa Sawit

Kerajaan Negeri

PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Sara Resorts Sdn. Bhd. 

LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU

Bintulu Synergy Sdn. Bhd. 

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2013 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
1.37 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
66

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 08 Disember 2022
  • Laporan ini dilihat: 108
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022