MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK 2013

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengikut apa-apa cara yang difikirkannya patut, ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengikut apa-apa cara yang difikirkannya patut, memeriksa, menyiasatdan mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan untukdibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013

Pendahuluan

Objektif Dan Metodologi Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2013

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang 

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan 

Penyata Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh

Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua

Peruntukan Khas RM1 Bilion 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/ JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Metodologi Pengauditan 

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Pemeriksaan Audit Mengejut

Penemuan Audit 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG

AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri; Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi

Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan 

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

V Penyata Prestasi Kewangan

VI Penyata Akaun Memorandum 

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013

Pendahuluan

Objektif Dan Metodologi Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2013

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang 

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Kumpulan Wang Disatukan

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan 

Penyata Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh

Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua

Peruntukan Khas RM1 Bilion 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/ JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Metodologi Pengauditan 

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Pemeriksaan Audit Mengejut

Penemuan Audit 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG

AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri; Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi

Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan 

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

V Penyata Prestasi Kewangan

VI Penyata Akaun Memorandum 

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2013 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
15.96 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
87

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 167
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022