MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR SIRI 2 TAHUN 2012

Ringkasan Dokumen

Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepada ...

bacaan penuh

Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. Suatu Perintah yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2004 (pindaan 2009) dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk menjalankan pengauditan terhadap syarikat-syarikat Kerajaan Negeri. Manakala Perkara 107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara mengemukakan laporan hasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR, PERBADANAN
SETIAUSAHA KERAJAAN DAN PERBADANAN STADIUM JOHOR
     Pengurusan Balasan Daripada Projek Penswastaan

 

JABATAN LANDSKAP NEGERI JOHOR
     Program Pengindahan Dan Pembangunan Landskap

 

PERBADANAN ISLAM JOHOR
     Insist Amilat Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR, PERBADANAN
SETIAUSAHA KERAJAAN DAN PERBADANAN STADIUM JOHOR
     Pengurusan Balasan Daripada Projek Penswastaan

 

JABATAN LANDSKAP NEGERI JOHOR
     Program Pengindahan Dan Pembangunan Landskap

 

PERBADANAN ISLAM JOHOR
     Insist Amilat Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2012 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
4.63 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
88

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 120
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022