MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK 2007

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti KerajaanNegeri da ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti KerajaanNegeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri PadukaBaginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan diParlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkanuntuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I: PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31

DISEMBER 2007

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2007

 

BAHAGIAN II: ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III: RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia RMK9 

 

BAHAGIAN IV: PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Penemuan Audit

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN V: PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI KERAJAAN/

AGENSI NEGERI

Syarikat LAKU Management Sdn. Bhd. 

PERKARA MUKA SURAT

 

BAHAGIAN VI: PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN NEGERI,

PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN MAJLIS AGAMA

ISLAM

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan

 

BAHAGIAN VII: TINDAKAN SUSULAN LAPORAN KETUA AUDIT

NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN

KERAJAAN NEGERI SARAWAK

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Tahun 2006 Yang Masih Belum Selesai

 

BAHAGIAN VIII: PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG

AWAM NEGERI

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan 

III Penyata Akaun Memorandum 

IV Nota Kepada Penyata Kewangan 

V Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 26 Jun 2008

VI Kedudukan Penyata Kewangan Yang Disahkan Sehingga 26 Jun

2008

VII Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri

Setakat 26 Jun 2008

VIII Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi Tahun Berakhir

31 Disember 2006

IX Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Tahun Berakhir

31 Disember 2006

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I: PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR 31

DISEMBER 2007

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2007

 

BAHAGIAN II: ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III: RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia RMK9 

 

BAHAGIAN IV: PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Penemuan Audit

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN V: PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI KERAJAAN/

AGENSI NEGERI

Syarikat LAKU Management Sdn. Bhd. 

PERKARA MUKA SURAT

 

BAHAGIAN VI: PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN NEGERI,

PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN MAJLIS AGAMA

ISLAM

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan

 

BAHAGIAN VII: TINDAKAN SUSULAN LAPORAN KETUA AUDIT

NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN

KERAJAAN NEGERI SARAWAK

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Tahun 2006 Yang Masih Belum Selesai

 

BAHAGIAN VIII: PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG

AWAM NEGERI

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan 

III Penyata Akaun Memorandum 

IV Nota Kepada Penyata Kewangan 

V Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 26 Jun 2008

VI Kedudukan Penyata Kewangan Yang Disahkan Sehingga 26 Jun

2008

VII Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri

Setakat 26 Jun 2008

VIII Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi Tahun Berakhir

31 Disember 2006

IX Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Tahun Berakhir

31 Disember 2006

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2007 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
6.25 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
47

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 80
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022