MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN /AGENSI NEGERI SARAWAK 2014

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensidan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan memperkenankanuntuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2014

Pendahuluan 

Objektif Dan Metodologi Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2014

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang 

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Kumpulan Wang Disatukan 

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan 

Penyata Akaun Memorandum 

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Projek Pembangunan Kerajaan Negeri 

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/ JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang 

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Metodologi Pengauditan 

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri; Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan/

Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan 

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Prestasi Kewangan 

VI Penyata Akaun Memorandum 

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2014

Pendahuluan 

Objektif Dan Metodologi Pengauditan 

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2014

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang 

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Kumpulan Wang Disatukan 

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan 

Penyata Akaun Memorandum 

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Projek Pembangunan Kerajaan Negeri 

Rumusan

 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

KEMENTERIAN/ JABATAN/AGENSI NEGERI

Latar Belakang 

Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri

Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Metodologi Pengauditan 

Kawalan Utama 

Penemuan Audit 

Pemeriksaan Audit Mengejut 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Pengesahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Syor Audit 

 

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri; Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan/

Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Dan Akauntan

Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan 

IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Prestasi Kewangan 

VI Penyata Akaun Memorandum 

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2014 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
10.58 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
57

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 161
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022