MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 370
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
2641 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Raky ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
391 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
95 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
75 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
89 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
355 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
270 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
66 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
284 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
35 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
36 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
26 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
433 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
465 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
278 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
294 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
265 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
94 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
95 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
194 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
36 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
79 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
66 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
32 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
33 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
34 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
28 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
29 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
38 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
24 kali
Info Penuh
1 April 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
747 kali
Info Penuh
30 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1102 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
536 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
915 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
2794 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
148 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
321 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
152 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
123 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
140 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
392 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
561 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
372 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
666 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
837 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
838 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
32 kali
Info Penuh
28 Oktober 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1163 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
442 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
246 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
89 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
158 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
28 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
167 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
1 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
660 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
221 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
311 kali
Info Penuh
18 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
318 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
1332 kali
Info Penuh
5 November 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
326 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
16 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
26 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
29 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Persekutuan
380 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
246 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
141 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
95 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
171 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
95 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
153 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
126 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Persekutuan
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
198 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
171 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
78 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
144 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
89 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
142 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 / 1
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 / 1
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 / 1
Badan Berkanun
130 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 / 1
Badan Berkanun
266 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
160 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
95 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 / 1
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
89 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022