MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 256
1 April 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
474 kali
Info Penuh
30 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
726 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
502 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
281 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
114 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
75 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
68 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
80 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
158 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
91 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
2081 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
282 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
536 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
489 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
396 kali
Info Penuh
1 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
438 kali
Info Penuh
28 Oktober 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
635 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
18 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
942 kali
Info Penuh
5 November 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
120 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Persekutuan
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Persekutuan
123 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
334 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
162 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
88 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
39 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
143 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
43 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
40 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
66 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
58 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
51 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
36 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
45 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
68 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
47 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
50 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
52 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
64 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 / 1
Badan Berkanun
57 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
69 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 / 1
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 / 1
Badan Berkanun
65 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 / 1
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 / 1
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
5 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
6 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
8 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
25 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
53 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
37 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
44 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
46 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
42 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
79 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
60 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
62 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
48 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
61 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
41 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
28 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 26 September 2022
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022