MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 409
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
773 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
309 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
4298 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Raky ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
257 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
986 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
271 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
177 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
281 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1897 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
813 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1051 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
949 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
278 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
192 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
224 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
185 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
136 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh

Pada umumnya, tahap penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor bagi tahun 2021 adalah baik kerana telah dapat diserahkan ke Jabatan Audit Negara untuk diaudit mengikut tempoh yang ditetapkan. Kedudukan kewangan Kerajaan negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 berada di tahap stabil. Kumpulan ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
318 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1174 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
739 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
450 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
96 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
123 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. B ..

6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
995 kali
Info Penuh
6 Oktober 2022
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
1206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
225 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
749 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
553 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
475 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
466 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
294 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
278 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
194 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
397 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Persekutuan
250 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
507 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
153 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
94 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
113 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
128 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
132 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
129 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
91 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
162 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
98 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
174 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
99 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
75 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
118 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
119 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
104 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
140 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
101 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
74 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
88 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
71 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
85 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
121 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
109 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
83 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
49 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
54 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
0 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
81 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
73 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
82 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
63 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
103 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
55 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
76 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
77 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
105 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
107 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2021 /
Badan Berkanun
90 kali
Info Penuh
1 April 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1039 kali
Info Penuh
30 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1376 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
783 kali
Info Penuh
29 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1342 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3501 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
257 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
547 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
224 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
186 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
219 kali
Info Penuh
22 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
620 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
888 kali
Info Penuh
21 Mac 2022
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
678 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
921 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1268 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
1188 kali
Info Penuh
2 Disember 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Badan Berkanun
510 kali
Info Penuh
28 Oktober 2021
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
1764 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
622 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
313 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
28 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
285 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
199 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2020 /
Persekutuan
3 kali
Info Penuh
1 November 2021
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
Badan Berkanun
958 kali
Info Penuh
21 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
425 kali
Info Penuh
13 September 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
488 kali
Info Penuh
25 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
354 kali
Info Penuh
24 Ogos 2021
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
499 kali
Info Penuh
18 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
498 kali
Info Penuh
10 Disember 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
1974 kali
Info Penuh
5 November 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Persekutuan
613 kali
Info Penuh
5 November 2020
Bahagian/Tajuk
2019 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
114 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
75 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
67 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2019 / 1
84 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
333 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Badan Berkanun
320 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
245 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
304 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 / 1
Persekutuan
722 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
359 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
255 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
273 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
260 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
264 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
242 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2018 /
Badan Berkanun
324 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
247 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
264 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
177 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
239 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
171 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
231 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
227 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
206 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2017 /
Badan Berkanun
238 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
263 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
344 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
235 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
234 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
370 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
255 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
236 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2016 /
Badan Berkanun
319 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
252 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
286 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
320 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
181 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
290 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
200 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
297 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
222 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2015 /
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
194 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
183 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
271 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 / 3
Persekutuan
229 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
219 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
309 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
246 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
342 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2014 /
Badan Berkanun
302 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
230 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
242 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
261 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
229 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
159 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
138 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
198 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
288 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
198 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 / 1
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2013 /
Badan Berkanun
209 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 / 1
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
293 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
168 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2012 /
Badan Berkanun
177 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
214 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
251 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 / 1
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
240 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
220 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2011 /
Badan Berkanun
191 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
170 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
259 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 /
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2010 / 1
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
110 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 / 1
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
224 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
131 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2009 /
Badan Berkanun
156 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
162 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 / 1
Badan Berkanun
174 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
215 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2008 /
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
148 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
150 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
166 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
211 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 / 1
Badan Berkanun
210 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2007 /
Badan Berkanun
177 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
165 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 / 1
Badan Berkanun
336 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
167 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
246 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
183 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
154 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
157 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
154 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2006 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
164 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
144 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
255 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
163 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
172 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
167 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
204 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
179 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
Bahagian/Tajuk
2005 /
Badan Berkanun
185 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022