MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA NEGERI SARAWAK 2004

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktivi ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki KetuaAudit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongdan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakalaTuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untuk dibentangkan diDewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2004

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Akaun Awam

Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8 

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN NEGERI

Pendahuluan

Pengurusan Kewangan Kementerian Kewangan Dan Kemudahan Awam

Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Program Penampilan Audit

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN

KAJIAN KHAS

Pendahuluan

Jabatan Kerja Raya

- Projek Pembinaan Jalan Raya Pesisiran Pantai Dari Balingian Ke Bintulu

Jabatan Kerja Raya

- Projek Pembinaan Pejabat Pentadbiran Gedong

Jabatan Perhutanan

- Pembangunan Dan Pengurusan Taman Negara 

Jabatan Tanah Dan Survei Bahagian Kuching

- Pengurusan Pengeluaran Lesen Dan Kutipan Royalti Bahan Batuan

Jabatan Pertanian Sarawak

- Program Latihan Institut Pertanian Sarawak

Pejabat Pertanian Bahagian Miri

- Pengurusan Aktiviti Penternakan Di Pusat Ternakan Karabungan

Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak

- Program Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa

 

BAHAGIAN IV - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM

DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Persijilan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

Pengurusan Kewangan

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak,

Lembaga Pelabuhan Kuching dan Lembaga Air Sibu 

Majlis Daerah Limbang, Majlis Daerah Maradong Dan Julau dan

Majlis Daerah Simunjan

Kajian Aktiviti

Lembaga Kemajuan Bintulu

- Pembangunan Tapak Dan Penjualan Lot Industri Estet Perindustrian Kemena

 

Majlis Daerah Sri Aman

- Pengurusan Premis Perniagaan Majlis

Majlis Daerah Luar Bandar Sibu

- Penyenggaraan Jalan Kampung, Laluan Dan Jambatan Di Luar Bandar Sibu

 

BAHAGIAN V – PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2003 

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Sebelum Tahun 2003 Yang Masih Belum Selesai 

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Akaun Awam Dan Aktiviti Kementerian dan Jabatan 

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 2004 

II Lembaran Imbangan 

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 31 Julai 2005 

IV Penyata Kewangan Yang Disahkan Pada Tahun 2004 

V Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri

Pada 31 Julai 2005 

VI Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2003 

VII Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2003

bacaan penuh

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2004

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Akaun Awam

Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8 

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN NEGERI

Pendahuluan

Pengurusan Kewangan Kementerian Kewangan Dan Kemudahan Awam

Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Program Penampilan Audit

Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN

KAJIAN KHAS

Pendahuluan

Jabatan Kerja Raya

- Projek Pembinaan Jalan Raya Pesisiran Pantai Dari Balingian Ke Bintulu

Jabatan Kerja Raya

- Projek Pembinaan Pejabat Pentadbiran Gedong

Jabatan Perhutanan

- Pembangunan Dan Pengurusan Taman Negara 

Jabatan Tanah Dan Survei Bahagian Kuching

- Pengurusan Pengeluaran Lesen Dan Kutipan Royalti Bahan Batuan

Jabatan Pertanian Sarawak

- Program Latihan Institut Pertanian Sarawak

Pejabat Pertanian Bahagian Miri

- Pengurusan Aktiviti Penternakan Di Pusat Ternakan Karabungan

Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak

- Program Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa

 

BAHAGIAN IV - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM

DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Persijilan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

Pengurusan Kewangan

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak,

Lembaga Pelabuhan Kuching dan Lembaga Air Sibu 

Majlis Daerah Limbang, Majlis Daerah Maradong Dan Julau dan

Majlis Daerah Simunjan

Kajian Aktiviti

Lembaga Kemajuan Bintulu

- Pembangunan Tapak Dan Penjualan Lot Industri Estet Perindustrian Kemena

 

Majlis Daerah Sri Aman

- Pengurusan Premis Perniagaan Majlis

Majlis Daerah Luar Bandar Sibu

- Penyenggaraan Jalan Kampung, Laluan Dan Jambatan Di Luar Bandar Sibu

 

BAHAGIAN V – PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2003 

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Sebelum Tahun 2003 Yang Masih Belum Selesai 

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Akaun Awam Dan Aktiviti Kementerian dan Jabatan 

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 2004 

II Lembaran Imbangan 

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 31 Julai 2005 

IV Penyata Kewangan Yang Disahkan Pada Tahun 2004 

V Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri

Pada 31 Julai 2005 

VI Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2003 

VII Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2003

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2004 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
10.76 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
76

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 108
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022