MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI NEGERI SARAWAK 2007

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti KerajaanNegeri ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti KerajaanNegeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri PadukaBaginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan diParlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkanuntuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Bagi memenuhi tanggungjawabini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan Pengauditan Prestasi untuk menentukansama ada sesuatu aktiviti Kerajaan dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapaiobjektif yang telah ditetapkan.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS KEMENTERIAN/

JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Jabatan Tanah Dan Survei Sarawak

Pengurusan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer

Kementerian Pembangunan Sosial Dan Urbanisasi Sarawak

Pengurusan Dewan Suarah Sarawak 

Jabatan Kerja Raya

Projek Membina Dan Menyiapkan Jalan Dari Mulukun

Ke Nanga Gaat Fasa 1, Bahagian Kapit 

Jabatan Pertanian Sarawak

Program Pembangunan Perikanan Darat Dan Akuakultur

Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak

Program Akuakultur Air Payau

Majlis Perbandaraan Sibu

Program Pengindahan Dan Landskap Bandar Sibu 

Majlis Bandaraya Miri

Pengurusan Penyenggaraan Jalan Majlis

Jabatan Kerja Raya

Projek Pembinaan Jalan Baru Pantai Triso/Melebu/Pusa

 

BAHAGIAN II : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan 

Ketua Audit Negara Tahun 2006

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 

Aktiviti Dan Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I : AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS KEMENTERIAN/

JABATAN/AGENSI

Pendahuluan

Jabatan Tanah Dan Survei Sarawak

Pengurusan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer

Kementerian Pembangunan Sosial Dan Urbanisasi Sarawak

Pengurusan Dewan Suarah Sarawak 

Jabatan Kerja Raya

Projek Membina Dan Menyiapkan Jalan Dari Mulukun

Ke Nanga Gaat Fasa 1, Bahagian Kapit 

Jabatan Pertanian Sarawak

Program Pembangunan Perikanan Darat Dan Akuakultur

Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak

Program Akuakultur Air Payau

Majlis Perbandaraan Sibu

Program Pengindahan Dan Landskap Bandar Sibu 

Majlis Bandaraya Miri

Pengurusan Penyenggaraan Jalan Majlis

Jabatan Kerja Raya

Projek Pembinaan Jalan Baru Pantai Triso/Melebu/Pusa

 

BAHAGIAN II : PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan 

Ketua Audit Negara Tahun 2006

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 

Aktiviti Dan Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2007 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
29.67 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
32

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 207
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022