MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA NEGERI JOHOR 2004

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang dipertuan Agong dan DY ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang dipertuan Agong dan DYMM Sultan Johor.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

BAHAGIAN I : PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI
JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2004
Pendahuluan
Pengesahan Penyata Akaun Awam
Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam
Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8
Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI

Pendahuluan
Perbendaharaan Negeri
Pengurusan Kewangan Jabatan Negeri
Program Penampilan Audit
Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III : AKTIVITI JABATAN DAN KAJIAN KHAS
Pendahuluan

Pejabat Daerah Batu Pahat Dan Pejabat Daerah Segamat
  Pembinaan Dan Pengurusan Kemudahan Awam Di Mukim-mukim

Mahkamah Syariah Negeri Johor
  Pembinaan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Johor

Jabatan Perhutanan Negeri Johor
  Pengurusan Pembalakan Di Negeri Johor

 

BAHAGIAN IV : BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS
AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Yayasan Pelajaran Johor
  Pengurusan Kewangan

Perbadanan Perpustakaan Awam Johor
  Program Galakan Membaca

Majlis Daerah Simpang Renggam
  Pengurusan Kewangan

Majlis Perbandaran Muar
Pembinaan Dan Pengurusan Gerai

 

BAHAGIAN V : PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan
Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2003

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan, Penyata Akaun Memorandum Dan
Penyata Akaun Hasil Disatukan

III Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Badan
Berkanun Negeri Dan Majlis Agama Islam Sehingga 31 Julai 2005

IV Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa
Tempatan Sehingga 31 Julai 2005

V Pembentangan Akaun Agensi Negeri Yang Telah Disahkan
Di Dewan Undangan Negeri Sehingga 31 Julai 2005

bacaan penuh

KANDUNGAN

KATA PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

BAHAGIAN I : PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI
JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2004
Pendahuluan
Pengesahan Penyata Akaun Awam
Analisis Terhadap Penyata Akaun Awam
Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK8
Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN II : PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN NEGERI

Pendahuluan
Perbendaharaan Negeri
Pengurusan Kewangan Jabatan Negeri
Program Penampilan Audit
Program Anak Angkat

 

BAHAGIAN III : AKTIVITI JABATAN DAN KAJIAN KHAS
Pendahuluan

Pejabat Daerah Batu Pahat Dan Pejabat Daerah Segamat
  Pembinaan Dan Pengurusan Kemudahan Awam Di Mukim-mukim

Mahkamah Syariah Negeri Johor
  Pembinaan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Johor

Jabatan Perhutanan Negeri Johor
  Pengurusan Pembalakan Di Negeri Johor

 

BAHAGIAN IV : BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS
AGAMA ISLAM DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Yayasan Pelajaran Johor
  Pengurusan Kewangan

Perbadanan Perpustakaan Awam Johor
  Program Galakan Membaca

Majlis Daerah Simpang Renggam
  Pengurusan Kewangan

Majlis Perbandaran Muar
Pembinaan Dan Pengurusan Gerai

 

BAHAGIAN V : PERKARA AM

Pendahuluan

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan
Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2003

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai
Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri Johor

 

PENUTUP

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan, Penyata Akaun Memorandum Dan
Penyata Akaun Hasil Disatukan

III Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Badan
Berkanun Negeri Dan Majlis Agama Islam Sehingga 31 Julai 2005

IV Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa
Tempatan Sehingga 31 Julai 2005

V Pembentangan Akaun Agensi Negeri Yang Telah Disahkan
Di Dewan Undangan Negeri Sehingga 31 Julai 2005

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2004 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Tiada dokumen untuk muat turun ditemui.
  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 92
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022