MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN JOHOR SIRI 2 2017

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta A ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri.

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN
SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA NEGERI JOHOR
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
Pengurusan Penswastaan Penyenggaraan Jalan Negeri

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
BAHAGIAN SAINS TEKNOLOGI DAN ICT NEGERI JOHOR
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
Pengurusan Sistem e-PBT Johor

PEJABAT TANAH KULAI
Pengurusan Hasil Tanah

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG
Pengurusan Cukai Taksiran

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
MAIJ URUS Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

bacaan penuh

PENDAHULUAN

INTI SARI LAPORAN

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN
SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

JABATAN KERJA RAYA NEGERI JOHOR
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
Pengurusan Penswastaan Penyenggaraan Jalan Negeri

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
BAHAGIAN SAINS TEKNOLOGI DAN ICT NEGERI JOHOR
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
Pengurusan Sistem e-PBT Johor

PEJABAT TANAH KULAI
Pengurusan Hasil Tanah

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG
Pengurusan Cukai Taksiran

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
MAIJ URUS Sdn. Bhd.

 

PENUTUP

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2017 / Siri 2
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
6.88 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
131

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 277
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022