MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SARAWAK 2016

Ringkasan Dokumen

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan danLaporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan danPrestasi Kewangan Agensi Negeri Tahun 2016 ini mengandungi laporan mengenaiPengesahan Pe ...

bacaan penuh

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan danLaporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan danPrestasi Kewangan Agensi Negeri Tahun 2016 ini mengandungi laporan mengenaiPengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Analisis Kewangan Kerajaan Negeri,Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri, Penyerahan, Pembentangan PenyataKewangan dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta Pembentangan Laporan KetuaAudit Negara dan Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri. Laporanmengenai Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi yang biasanyadilaporkan dalam Laporan ini telah dilaporkan di dalam Laporan Ketua Audit NegaraMengenai Aktiviti/Kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi dan Pengurusan SyarikatKerajaan Negeri Sarawak Tahun 2016 Siri 1.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2016

Pendahuluan 

Objektif dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2016

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang 

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Kumpulan Wang Disatukan 

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan 

Penyata Akaun Memorandum 

Rumusan dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENYERAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Rumusan dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri serta Aktiviti Kementerian/Jabatan/

Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Laporan Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan

Akauntan Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan 

IV Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Prestasi Kewangan 

VI Penyata Akaun Memorandum 

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTISARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2016

Pendahuluan 

Objektif dan Metodologi Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2016

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Latar Belakang 

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 

Kumpulan Wang Disatukan 

Wang Awam 

Akaun Hasil Disatukan 

Akaun Pinjaman Disatukan 

Akaun Amanah Disatukan 

Penyata Akaun Memorandum 

Rumusan dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-11 

Rumusan 

 

BAHAGIAN IV - PENYERAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan 

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan 

Prestasi Kewangan 

Rumusan dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN V - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA

WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri serta Aktiviti Kementerian/Jabatan/

Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Laporan Ketua Audit Negara 

II Pernyataan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan

Akauntan Negeri Sarawak

III Penyata Kedudukan Kewangan 

IV Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 

V Penyata Prestasi Kewangan 

VI Penyata Akaun Memorandum 

VII Nota Kepada Penyata Kewangan

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2016 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
8.02 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
131

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 221
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022