MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN AGENSI NEGERI SELANGOR TAHUN 2021

Ringkasan Dokumen

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli ...

bacaan penuh

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Bagi laporan berkaitan dengan sesuatu negeri, ia hendaklah dikemukakan kepada Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri masing-masing untuk dibentang di hadapan Dewan Undangan Negeri. Bagi Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Selangor, selepas dibentangkan di Dewan Rakyat, ia akan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang akan memperkenan laporan itu untuk dibentangkan di hadapan Dewan Negeri Selangor.

2. Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri Selangor Tahun 2021 ini mengandungi perkara seperti berikut:

  1. Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri;
  2. Analisis Kewangan Kerajaan Negeri;
  3. Penyerahan, Pengesahan dan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri; dan
  4. Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri dan Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri.

INFOGRAFIK KESELURUHAN SELANGOR PK 2021

tutup


Isi Kandungan

PENDAHULUAN
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
SELANGOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2021

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Penyata Prestasi Kewangan
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Akaun Memorandum
Nota Kepada Penyata Kewangan
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pemakaian Piawaian Perakaunan
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta Aktiviti
Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri Selangor
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Selangor dan
Bendahari Negeri Selangor
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan
Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan

AKRONIM

bacaan penuh

PENDAHULUAN
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN

BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
SELANGOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Objektif dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2021

BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Penyata Prestasi Kewangan
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Akaun Memorandum
Nota Kepada Penyata Kewangan
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA
KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pemakaian Piawaian Perakaunan
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Rumusan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri serta Aktiviti
Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan
Kerajaan Negeri Selangor
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Selangor dan
Bendahari Negeri Selangor
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan
Lampiran IV - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
Lampiran V - Penyata Prestasi Kewangan
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan

AKRONIM

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

6 Oktober 2022
2021 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
41.17 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
12

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 48
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022