MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI JOHOR TAHUN 2012

Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2012
Pendahuluan
Objektif Dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2012

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai
Penyata Prestasi Kewangan
Akaun Memorandum
Akaun Belum Terima
Rumusan Dan Syor Audit

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-10
Rumusan 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi Negeri
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan
Skop Dan Metodologi Pengauditan
Kawalan Utama
Penemuan Audit
Pemeriksaan Audit Mengejut
Penemuan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN
PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan Dan Syor Audit

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA
KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara
II Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Johor Dan
Bendahari Negeri Johor
III Penyata Kedudukan Kewangan
IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Tunai
V Penyata Prestasi Kewangan
VI Penyata Akaun Memorandum
VII Nota Kepada Penyata Kewangan

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR
31 DISEMBER 2012
Pendahuluan
Objektif Dan Metodologi Pengauditan
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2012

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Latar Belakang
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
Kumpulan Wang Disatukan
Wang Awam
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai
Penyata Prestasi Kewangan
Akaun Memorandum
Akaun Belum Terima
Rumusan Dan Syor Audit

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan RMKe-10
Rumusan 

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN/AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi Negeri
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti
Objektif Pengauditan
Skop Dan Metodologi Pengauditan
Kawalan Utama
Penemuan Audit
Pemeriksaan Audit Mengejut
Penemuan Audit
Syor Audit

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN
PENYATA KEWANGAN DAN
PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI
Pendahuluan
Pengauditan Penyata Kewangan
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan
Pengesahan Penyata Kewangan
Pembentangan Penyata Kewangan
Prestasi Kewangan
Rumusan Dan Syor Audit

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA
KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri

PENUTUP

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara
II Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Johor Dan
Bendahari Negeri Johor
III Penyata Kedudukan Kewangan
IV Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Tunai
V Penyata Prestasi Kewangan
VI Penyata Akaun Memorandum
VII Nota Kepada Penyata Kewangan

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2012 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
39.45 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
39

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 160
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022