MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR 2007

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor.

tutup


Isi Kandungan

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I: PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31
DISEMBER 2007
Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi
Tahun Berakhir 31 Disember 2007

Penarafan Indeks Akauntabiliti Terhadap Penyediaan Dan
Persembahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor

 

BAHAGIAN II: ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III: RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia RMK-9

 

BAHAGIAN IV: PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN/AGENSI NEGERI
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Penemuan Audit

Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN V: PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN
PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN BADAN
BERKANUN NEGERI, PIHAK BERKUASA
TEMPATAN DAN MAJLIS AGAMA ISLAM
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN VI: TINDAKAN SUSULAN LAPORAN KETUA AUDIT
NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN
KERAJAAN NEGERI JOHOR
Pendahuluan

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara
Tahun 2006 Yang Belum Selesai

 

BAHAGIAN VII: PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA
NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Penyata Akaun Hasil Disatukan

VI Nota Kepada Akaun

 

bacaan penuh

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I: PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31
DISEMBER 2007
Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi
Tahun Berakhir 31 Disember 2007

Penarafan Indeks Akauntabiliti Terhadap Penyediaan Dan
Persembahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor

 

BAHAGIAN II: ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III: RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Kemajuan Pelaksanaan Rancangan Malaysia RMK-9

 

BAHAGIAN IV: PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN
JABATAN/AGENSI NEGERI
Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Penemuan Audit

Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN V: PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN
PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN BADAN
BERKANUN NEGERI, PIHAK BERKUASA
TEMPATAN DAN MAJLIS AGAMA ISLAM
Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor

 

BAHAGIAN VI: TINDAKAN SUSULAN LAPORAN KETUA AUDIT
NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN
KERAJAAN NEGERI JOHOR
Pendahuluan

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara
Tahun 2006 Yang Belum Selesai

 

BAHAGIAN VII: PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA
NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN
I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan

III Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

IV Penyata Akaun Memorandum

V Penyata Akaun Hasil Disatukan

VI Nota Kepada Akaun

 

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2007 / Siri 1
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
1.74 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
51

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 96
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022