MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Selangor

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 53
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
92 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
111 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
125 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
120 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
94 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
93 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
84 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
41 kali
Info Penuh

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


PENDAHULUAN 3


RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA
INFOGRAFIK 7


PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN
KESELURUHAN 9


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Program Pembangunan Usahawan 15


PEJABAT TANAH DAN GALIA ..

3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
268 kali
Info Penuh
15 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
686 kali
Info Penuh
29 November 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
476 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
1
2018 / 3
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
292 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
241 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
175 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
124 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
256 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
146 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
169 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
189 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
108 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
147 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
180 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
134 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
139 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
117 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
133 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
116 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
135 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
132 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
115 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
152 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
144 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
86 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
87 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
122 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
102 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
106 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
97 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
80 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
100 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
182 kali
Info Penuh
1
2003 /
Badan Berkanun
112 kali
Info Penuh
1
2002 /
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 03 Februari 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022