MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Selangor

Jumlah laporan ditemui untuk carian / tapisan ini: 57
6 Oktober 2022
1
2021 /
Badan Berkanun
773 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
308 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
326 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
733 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
221 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
151 kali
Info Penuh
3 Ogos 2022
2
2021 / 1
Badan Berkanun
173 kali
Info Penuh

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI


PENDAHULUAN 3


RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA
INFOGRAFIK 7


PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN
KESELURUHAN 9


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Program Pembangunan Usahawan 15


PEJABAT TANAH DAN GALIA ..

3 Ogos 2022
1
2021 / 1
Badan Berkanun
714 kali
Info Penuh
15 Mac 2022
1
2020 /
Badan Berkanun
984 kali
Info Penuh
29 November 2021
1
2019 / 2
Badan Berkanun
682 kali
Info Penuh
5 Oktober 2021
1
2019 / 1
Badan Berkanun
70 kali
Info Penuh
5 November 2020
1
2019 /
Badan Berkanun
59 kali
Info Penuh
14 Julai 2020
1
2018 / 3
Badan Berkanun
275 kali
Info Penuh
1
2018 / 1
Badan Berkanun
431 kali
Info Penuh
1
2018 / 2
Badan Berkanun
346 kali
Info Penuh
1
2018 /
Badan Berkanun
324 kali
Info Penuh
1
2017 / 1
Badan Berkanun
274 kali
Info Penuh
1
2017 / 2
Badan Berkanun
309 kali
Info Penuh
1
2017 /
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
1
2016 / 1
Badan Berkanun
328 kali
Info Penuh
1
2016 / 2
Badan Berkanun
318 kali
Info Penuh
1
2016 /
Badan Berkanun
234 kali
Info Penuh
1
2015 /
Badan Berkanun
297 kali
Info Penuh
1
2015 / 1
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
1
2015 / 2
Badan Berkanun
274 kali
Info Penuh
1
2014 / 1
Badan Berkanun
178 kali
Info Penuh
1
2014 / 2
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
1
2014 / 3
Badan Berkanun
187 kali
Info Penuh
1
2014 /
Badan Berkanun
271 kali
Info Penuh
1
2013 / 1
Badan Berkanun
231 kali
Info Penuh
1
2013 / 2
Badan Berkanun
236 kali
Info Penuh
1
2013 / 3
Badan Berkanun
201 kali
Info Penuh
1
2013 /
Badan Berkanun
225 kali
Info Penuh
1
2012 / 1
Badan Berkanun
205 kali
Info Penuh
1
2012 / 2
Badan Berkanun
183 kali
Info Penuh
1
2012 / 3
Badan Berkanun
197 kali
Info Penuh
1
2012 /
Badan Berkanun
269 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
202 kali
Info Penuh
1
2011 /
Badan Berkanun
213 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
1
2010 /
Badan Berkanun
243 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
235 kali
Info Penuh
1
2009 /
Badan Berkanun
186 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
149 kali
Info Penuh
1
2008 /
Badan Berkanun
212 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
188 kali
Info Penuh
1
2007 /
Badan Berkanun
190 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
158 kali
Info Penuh
1
2006 /
Badan Berkanun
161 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
145 kali
Info Penuh
1
2005 /
Badan Berkanun
155 kali
Info Penuh
1
2004 /
Badan Berkanun
256 kali
Info Penuh
1
2003 /
Badan Berkanun
176 kali
Info Penuh
1
2002 /
Badan Berkanun
235 kali
Info Penuh
  • Dikemaskini pada: 01 Oktober 2023
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022